EFSA un EFSA Fokālo punktu 44. sanāksme

EFSA un EFSA Fokālo punktu 44. sanāksme norisinājās tiešsaistē no 18. līdz 19. novembrim.

Sanāksmes laikā EFSA sniedza aktuālāko informāciju par:

  • Eiropas riska novērtēšanas plānu (EU Risk Assessment Agenda);
  • EFSA aktivitātēm un stratēģijas sagatavošanu par aktīvāku dažādu ieinteresēto pušu iesaistīšanu EFSA darbā;
  • EFSA multilingvālo pieeju un plānu tulkot EFSA materiālus un mājaslapas saturu visās 24 ES valodās;
  • EFSA darbu pie aktīvāka universitāšu sadarbības ar EFSA, EFSA īpaši izceļ interesi par  iespēju piesaistīt jaunos ekspertus darbam EFSA.

Sanāksmes dienaskārtība un prezentācijas pieejamas EFSA mājaslapā 44th meeting of the Focal Point Network

l