EFSA informatīvie materiāli tagad arī latviešu valodā

EFSA Nacionālais kontaktpunkts latviešu valodā ir sagatavojis vairākus EFSA informatīvos materiālus: