EFSA informatīvie materiāli tagad arī latviešu valodā

 

EFSA Nacionālais kontaktpunkts latviešu valodā ir sagatavojis vairākus EFSA informatīvos materiālus:

Apdraudējums un Risks. Informatīvā materiāla versijas citās valodās pieejamas EFSA mājaslapā Hazard vs. Risk

Zinātniskais viedoklis par bisfenolu A (2015) Informatīvā materiāla versijas citās valodās pieejamas EFSA mājaslapā EFSA explains the Safety of Bisphenol A

Kurš Eiropas Savienībā novērtē pesticīdus? Informatīvā materiāla versijas citās valodās pieejamas EFSA mājaslapā Who assesses pesticides in the EU?

Kā Eiropa veic pesticīdu atliekvielu monitoringu pārtikā? Informatīvā materiāla versijas citās valodās pieejamas EFSA mājaslapā How Europe Monitors Pesticide Residues In Food

Sabiedrības uzskati par riskiem, kas saistīti ar antimikrobiālo rezistenci (AMR) Informatīvā materiāla versijas citās valodās pieejamas EFSA mājaslapā Public perception of the risks associated with antimicrobial resistance (AMR)

EFSA izskaidro zoonotiskās slimības: Antimikrobiālā rezistence. Informatīvā materiāla versijas citās valodās pieejamas EFSA explains zoonotic diseases: Antimicrobal Resistance


logo