EFSA, EMA un ECDC kopējais ziņojums par antibiotiku lietošanu

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) kopā ar Eiropas Slimību profilakses un kontroles centru (ECDC) un Eiropas Zāļu aģentūru (EMA) ir publicējusi ziņojuma par antibiotiku patēriņu un antimikrobiālo resistenci mikroorganismos no cilvēkiem un dzīvniekiem “Antimicrobial consumption and resistance in bacteria from humans and animals

Svarīgākās atziņas:

  • Antibiotiku lietošana ir samazinājusies, antibiotiku lietošana produktīvajiem dzīvniekiem pašlaik ir zemāka nekā cilvēkiem;
  • Ievērojamais antibiotiku lietošanas samazinājums produktīvajiem dzīvniekiem norāda uz to, ka pasākumi, kas tiek viekti ES valstīs nacionālajā līmenī ir iedarbīgi;
  • Situācija ES ievērojami variē atkarībā no valsts un no antibiotiku klases. Piemēram, aminopenicilīns, 3. un 4. paaudzes cefalosporīns un kvinoloni tiek izmantoti krietni vairāk cilvēku medicīnā nekā produktīvajiem dzīvniekiem, tajā pašā laikā polimiksīns (kolistīns) un tetraciklīni tiek biežāk lietoti produktīvājiem dzīvniekiem nevis cilvēkiem.

Sīkāku informāciju saistībā ar ziņojumu var uzzināt rakstot EFSA zoonoses@efsa.europa.eu 

 

EFSA preses relīze Use of antibiotics in animals is decreasing

Ziņojuma teksts angļu valodā Third joint inter-agency report on integrated analysis of consumption of antimicrobial agents and occurrence of antimicrobial resistance in bacteria from humans and foodproducing animals in the EU/EEA

 

 

 

f

 

f

f