DG Environment, EK secinājumi (prezentācija) par 3Rs integrēšanu dalībvalstīs un statistika par izmēģinājumos un diagnostikā izmantotiem dzīvniekiem (Directive 2010/63 EU)

Secinājumi par Direktīvas  2010/63 ES un 3Rs ieviešanas progresu:

  1. Precīzi zināmi dati par  izmēģinājumu dzīvnieku izmantošanu un izmantošanas virzieniem katrā dalībvalstī;
  2. Vairāk skaidrības par to, kā katra dalībvalsts strādā, lai sasniegtu 3Rs mērķus;
  3. Direktīva ir spēcīgs rīks, kas palīdz koncentrēties un prioritizēt “Aizstāšanu” un “Pilnveidi”, kam ir potenciāli būtiska ietekme 3Rs kontekstā;
  4. Mēs progresējam noteiktā mērķa - pilnīgas “Aizstāšanas”, jeb alternatīvo metožu izmantošanas un 3Rs integrācijas virzienā.

Prezentācija