Dažādu vielu kopējās ietekmes novērtēšana

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir publicējusi vadlīnijas par harmonizētu pieeju riska novērtēšanai dažādu vielu kopējās ietekmes novērtēšanai cilvēku un dzīvnieku veselībai un videi Guidance on harmonised methods for assessing risks from combined exposure to multiple chemicals for humans, animals and the environment

EFSA ir izstrādājusi arī interaktīvu informatīvo rīku par iespējamo risku cilvēku veselībai un videi, kas rodas dažādām ķīmiskajām vielām iedarbojoties kopā MixTox tool 

EFSA ir publicējusi arī tehnisko ziņojumu par ķīmisko vielu riska uztveri un zināšanām saistībā ar šāda veida risku EU Insights Chemical mixtures awareness, understanding and risk perceptions

l