Cenu aptauja
Uz nārstu migrējošo lašu ievākšana telemetrijas pētījumam Salacas upē

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” (turpmāk – Institūts BIOR) meklē vienu pretendentu, kas apņemas nodrošināt 25 līdz 35 uz nārstu migrējošu lašu ievākšanu ar makšķerēšanas metodēm radiotelemetrijas pētījumam Salacas upē. Darbs veicams 2021. gada septembra un oktobra mēnesī.

Pieteikums ir jāsūta uz e-pastu bior@bior.lv, izmantojot pielikumā esošo tabulu līdz 2021. gada 20. jūlijam.

 - Tehniskā specifikācija

- Pielikums