Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (LBMC) pašvaldībās veiks notekūdeņu monitoringu un “biobankas” infrastruktūras izveidi Covid-19 vīrusa klātbūtnes noteikšanai un profilaksei. 

Šāds lēmums pieņemts finanšu ministra Jāņa Reira vadītajā darba grupā uzņēmējdarbības un nodarbināto atbalstam Covid-19 krīzes laikā. SARS-CoV-2 vīrusa monitorings notekūdenī var sniegt agrīnus signālus par šī vīrusa vai, iespējams, arī jaunu SARS-CoV-2 vīrusa variantu parādīšanos kādā no pašvaldībām vai plašākā reģionā.

BIOR jau vairāku gadu garumā strādā pie pētījumiem saistībā ar farmaceitisko vielu un to metabolītu, kā arī citu piesārņotāju izplatību notekūdens sistēmās un vidē, šī pieeja ir izmantota arī 2020. gada sākumā SARS-CoV-2 vīrusa monitoringam, kad Latvijā sākās COVID-19 pandēmija.

SARS-CoV-2 vīrusa izplatības analīze notekūdens sistēmās sniegs papildus informāciju Slimību profilakses un kontroles centram un citām veselības institūcijām, lai varētu prognozēt vīrusa izplatības dinamiku.

BIOR sadarbībā ar RTU un LBMC pētniekiem Latvijas Zinātnes padomes finansētās valsts pētījumu programmas ietvaros ir izstrādājusi metodoloģiju un praktiska pielietojuma vadlīnijas šī vīrusa monitoringam notekūdens sistēmās. Tas sniedz praktiskas un jaunas iespējas valsts institūcijām  labākā un efektīvākā slimību uzraudzībā un pārvaldībā.

Šādas notekūdens monitoringa sistēmas izveide Latvijā ilgtermiņā sniegs atbalstu citu iespējamu infekciju uzliesmojumu monitoringam un sabiedrības veselības pētījumiem. Latvija ir viena no nedaudzajām Eiropas valstīm, kurās Covid-19 pandēmijas laikā tika izstrādāta jauna pieeja notekūdens monitoringam ar mērķi sniegt papildus informāciju par šo vīrusu.