jamrai

EU JAMRAI 2 sākums Parīzē pāršķir nākamo nodaļu Eiropas vienotajā atbildē uz antimikrobiālo rezistenci

2024. gada 13. februārī Parīzē pulcējās Eiropas Komisijas pārstāvji, politikas veidotāji un organizācijas no 30 valstīm, lai sāktu otro vienoto rīcību “Antimikrobiālā rezistence un ar veselības aprūpi saistītās infekcijas” (EU JAMRAI 2).

Balstoties uz 2017.–2021. gadā īstenotās rīcības EU JAMRAI 1 panākumiem, jaunais projekts iestājas par ambiciozu “Vienas veselības” darba programmu, kurā kopīgi darbojas visas ES dalībvalstis, kā arī Islande, Norvēģija un Ukraina.

Francijas Nacionālā Veselības un medicīnisko pētījumu institūta (Inserm) vadībā un ar Francijas Veselības ministrijas atbalstu īstenotā sadarbības projekta mērķis ir efektīvāk cīnīties ar antimikrobiālo rezistenci, kas ir liels drauds sabiedrības veselībai un katru gadu Eiropas Savienībā un Eiropas Ekonomiskajā zonā vien noved pie 35 000 cilvēku nāves, bet visā pasaulē tās dēļ gadā mirst 1,3 miljoni cilvēku.

EU JAMRAI pirmās daļas panākumi mudina 120 organizācijas no 30 valstīm vienoties cīņā ar antimikrobiālo rezistenci un pastiprināt Eiropas atbildi aizvien pieaugošajai sabiedrības veselības krīzei.

Didjē Samjels (Didier Samuel), Inserm ģenerāldirektors norāda: “Turpmākajos gados mūsu prioritāte aizvien būs koordinētas “Vienas veselības” pieejas īstenošana ilgtermiņā, tai jābūt prioritātei arī nākotnē.  Nevienai valstij nav tādas kapacitātes, lai cīnītos ar antimikrobiālo rezistenci vienatnē. Sadarbība vairs nav iespēja, tas ir priekšnosacījums, lai globālajā cīņā ar antimikrobiālo rezistenci mēs gūtu panākumus.”

ES JAMRAI 2 nolūks ir īstenot specifiskas darbības, lai uzraudzītu un novērstu antimikrobiālo rezistenci, un efektīvi cīnītos ar to cilvēku, dzīvnieku un vides veselības jomā. Tā ļaus projekta dalībvalstīm stiprināt pašām savus rīcības plānus. Vienotās rīcības misija ir samazināt Eiropas iedzīvotāju risku saskarties ar baktērijām, kas ir rezistentas pret mikrobiem. Tas tiks darīts ar “Vienas veselības” pieeju, piemēram, veicinot integrētu uzraudzību un stiprinot infekciju prevenciju, kā arī uzlabojot ar bakteriālām infekcijām sirgstošo pacientu ārstēšanu un garantējot piekļuvi efektīvai un samērīgai ārstēšanai ar antibiotikām.

Rosjē Domeneks Amado (Roser Domenech Amado), “Vienas veselības” direktors Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorātā pauž: “Antimikrobiālā rezistence ir mūsdienu lielā pandēmija. Tā prasa steidzamu rīcību Eiropā un visā pasaulē jau tagad. 2023. gadā ES vienojās par ieteicamajiem mērķiem antimikrobiālās rezistences un antibiotiku patēriņa jomā, kā arī par tādiem pasākumiem kā infekciju novēršana un kontrole, uzraudzība un monitorings, inovāciju un to pieejamības veicināšana, antibiotiku apdomīga lietošana un aktīva informētības veicināšana. Eiropas Komisijas 50 miljonu eiro ieguldījums vienotajā rīcībā JAMRAI 2 ir līdz šim lielākais mūsu cīņā ar antimikrobiālo rezistenci. Tas palīdzēs ES valstīm radīt reālas pārmaiņas.”

Viens no institūta “BIOR” galvenajiem darbības uzdevumiem ir  “Vienas veselības” koncepta ieviešana Latvijā. Šī pieeja apvieno dažādas nozares zinātnes, ne tikai lokāli, bet arī globāli rūpējoties par cilvēku, dzīvnieku un vides veselību.

Apvienojot institūta BIOR kompetences jomas – sabiedrības un vides veselībā, ķīmijā un vides ķīmijā, veterinārmedicīnā, un ūdens bioloģisko resursu saglabāšanā un Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcas ekspertu pieredzi, Latvija kopā ar vēl 29 valstīm projekta ietvaros vienosies kopīgā cīņā ar antimikrobiālo rezistenci.

EU JAMRAI 2 līdzfinansē rīcības partneri un ES Veselības programma (EU4Health), un tās kopējais budžets ir 62,5 miljoni eiro, ieskaitot Eiropas Komisijas piešķirto 50 miljonu eiro finansējumu. Tik iespaidīgu līdzekļu piešķiršana demonstrē, cik nopietni Eiropas Savienība uztver cīņu ar antimikrobiālo rezistenci.

Šajā vienotajā rīcībā piedalīsies vairāk nekā 120 partneru no 30 valstīm, bet savu atbalstu sniegs vēl aptuveni 40 iesaistīto personu. Debates ar savu pieredzi bagātinās arī tādas Eiropas organizācijas kā Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, kā arī starptautiskās organizācijas — Pasaules Veselības organizācija, Pasaules Dzīvnieku veselības organizācija, Ekonomiskās drošības un sadarbības organizācija, ANO Vides programma un Pārtikas un lauksaimniecības organizācija. Tas nodrošinās ES JAMRAI 2 saskaņu ar jau esošajām iniciatīvām. Svarīga loma šajā vienotajā rīcībā būs arī cilvēku un dzīvnieku veselības speciālistiem, kā arī pacientu pārstāvjiem.

 

Vairāk informācijas par EU JAMRAI 2 sākuma sanāksmi ir šeit.