Atskats uz semināru par upes nēģi

2020.gada 5.martā Usmā notika INTERREG Latvija-Lietuva pārrobežas sadarbības programmas projekta “Pārrobežu upes nēģu krājuma novērtējums un pārvaldība Lietuvā un Latvijā ietvaros” LAMPREY LLI-310 ietvaros rīkots seminārs par upes nēģi.

Semināra ietvaros visas dienas garumā uzstājās dažādi nēģu jomas speciālisti un interesenti. Institūta BIOR Zivju resursu pētniecības departamenta (ZRPD) pētnieki iepazīstināja ar projektu, tā aktivitātēm un divu gadu laikā paveikto. Tika diskutēts par nēģa krājuma sociāli ekonomisko vērtību un nēģa patēriņa paradumiem Latvijā un Lietuvā; par situāciju nēģu sargāšanā Ventā, esošo likumdošanu, sodu apmēriem un zaudējumiem; par tūrisma perspektīvu saistībā ar zivju resursiem, trūkumiem makšķerēšanas tūrisma mārketingā un komunikācijā; par jauniešu piesaisti zvejnieku arodam; par tūrismu dažādos veidos; utt.

Semināra laikā tika aizrautīgi diskutēts arī par to, vai nēģi “sūc” vai „nesūc” maitas. Iespējams, ka tie tikai ķeras pie jebkā, lai neaizpeldētu atpakaļ uz jūru, jo nēģim nav “rociņu”, ar ko noturēties pret straumi. Nēģu resurss tiek pētīts, uzraudzīts un pavairots. Starp citu, upēs ir manīti oranži nēģi!

Lai arī mūsu izpratne par tūrismu vēl tikai veidojas, nēģis ir nozīmīgs resurss tūrismam. Šādi sīkumi būvē daudzpusīgu izpratni un redzējumu pilnvērtīgai resursa apsaimniekošanai nākotnē. Paldies lektoriem un klausītājiem, kas bija klāt, neskatoties uz iedzīvotāju protestiem pret teritoriālo reformu un traktoru demonstrācijām ceļā uz Usmu!

l

l

l

l

l

l

l

l
avīze "Kurzemnieks" 10.03.2020.