Atskats uz semināru par izmēģinājumu dzīvnieku pamatotu un pārdomātu izmantošanu zinātnē, 3Rs integrāciju pētījumos no to plānošanas stadijas līdz datu publicēšanai

19. un 20. novembrī Institūtā "BIOr" notika mācības "Design and conduct of animal experiments".

Tās bija teorētiskas un praktiskas mācības par izmēģinājumu ar dzīvniekiem pareizu plānošanu, pētījumu virzienam  atbilstoša  statistikas modeļa un dizaina izvēli, eksperimenta vienību definēšanu, statistikas spēka aprēķināšanu u.c. Tika analizētas zinātniskās publikācijas, rastas atbildes uz jautājumiem, kāpēc lielai daļai pētījumos iegūtajiem datiem ir zema atkārtojamība un maza ticamība (kā liecina publicēto materiālu analīze: biomedicīnas un vides pētījumiem  ap 70%).

Lektors Nuno Henrique Franco, Ph.D (Porto Universitāte, IBMC Lab Animal Science)  ir augstas klases profesionālis laboratorijas dzīvnieku zinātnes jomā, kas spēj motivēti pamatot 3Rs nozīmi pētījumos ar dzīvniekiem. Uzskatāmi tika nodemonstrēts (publikāciju dati, video), cik lielā mērā dzīvnieku stress un diskomforts ietekmē pētāmos parametrus.

l
Avots: Science 2014

Mācībās piedalījās 41 dalībnieks – pētnieki un doktoranti no 7 pētniecības iestādēm un institūtiem.

l