Atjaunota EFSA kompetento iestāžu datubāze

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) kopā ar Fokālajiem punktiem un nacionālo iestāžu pārstāvjiem ir noslēgusi dalībvalstu nacionālo EFSA darbības sfērā kompetento iestāžu datubāzes un saraksta atjaunošanas procesu. EFSA Valde decembra sanāksmē (82nd Management Board meeting) ir apstiprinājusi 281 organizācijas no visas Eiropas Savienības iekļaušanu atjaunotajā sarakstā. Šīs ir iestādes, kas darbojas EFSA darbības un kompetences jomās. EFSA un EFSA Fokālie punkti veido ciešu komunikāciju un sadarbību ar šīm iestādēm, iestādes var veikt dažādus EFSA uzdotos pienākumus, piedalīties EFSA zinātniskajā darbā un kopīgi nodrošināt drošu un nekaitīgu pārtiku patērētājiem Eiropas Savienībā.

Latvijas organizācijas, kas iekļautas EFSA sadarbības organizāciju datubāzē, kas izveidots pamatojoties uz Regulas 178/2002/EK 36. pantu:

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"

Pārtikas un veterinārais dienests

Valsts augu aizsardzības dienests

Latvijas Lauksaimniecības universitāte

Latvijas Universitāte

Rīgas Stradiņa universitāte

 

Atjaunotais kompetento iestāžu saraksts

 

Vairāk informācijas par nacionālajām kompetentajām iestādēm:

Nacionālā kontaktpunkta mājaslapā

EFSA mājaslapā

l