Antimikrobiālā rezistence vēl joprojām augsta, EFSA un ECDC ziņojums

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) un Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra (ECDC) kopīgais ziņojums parāda, ka cilvēku un dzīvnieku baktērijas turpina izrādīt izturību pret antimikrobiālajiem līdzekļiem. Ziņojums izceļ vairākas jaunas problēmas un apstiprina antimikrobiālo rezistenci kā vienu no lielākajiem draudiem sabiedrības veselībai galvenokārt tādēļ, ka tā samazina ārstēšanas efektivitāti. 

Galvenie atklājumi dzīvnieku un pārtikas jomā 

  • Izturība pret karbapenēmu grupas antibiotikām ļoti zemā līmenī tika atklāta putnkopībā un vistas gaļā divās dalībvalstīs (piecpadsmit E. coli baktērijām). Karbapenēmu grupas antibiotikas tiek lietotas infekcijas slimību ārstēšanai cilvēkiem un nav autorizētas lietošanai dzīvniekiem. 
  • Tiek ziņots, ka divas ar liellopiem saistītas meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus baktērijas, kas atrastas cūkās, ir arī linezolīd-rezistentas. Linezolīds ir viens no pēdējiem antibakteriāliem līdzekļiem, ko var izmantot, lai ārstētu infekcijas, ko izraisa ļoti rezistentais MRSA. 
  • Mājputniem reti ir novērota kombinētā klīniskā rezistence pret kritiski svarīgiem antimikrobiālajiem līdzekļiem – Salmonella (0.2%), Campylobacter (1%) un E. coli (1%). 
  • Mājputniem reti (2%) novērota arī Salmonella un E. coli rezistence pret kolistīnu.
  • ESBL producējošā E. coli prevalence putnkopībā ievērojami atšķīrās starp dalībvalstīm – no ļoti zemas (mazāk nekā 10) līdz ekstrēmi augstai (vairāk nekā 70%). Baktērijas, kas producē ESBL enzīmus, izrāda multirezistenci pret β-laktāma antibiotiku grupu – plaša spektra antibiotiku grupu, kas ietver penicilīna atvasinājumus, cefalosporīnus un karbapenēmus. Šī bija pirmā reize, kad paplašināta spektra beta-laktamāzi (ESBL) producējošs E. coli tika novērots mājputniem un mājputnu gaļā. 

Galvenie atklājumi saistībā ar cilvēku veselību 

  • Vienu no četrām infekcijām cilvēkiem izraisa Salmonella baktērijas, kas ir rezistentas pret trīs vai vairāk antimikrobiālajiem līdzekļiem, ko parasti izmanto humānajā un veterinārajā medicīnā. Šī proporcija ir nozīmīgi augstāka S. Kentucky un S. Infantis (respektīvi 76.3 un 39.4%).
  • Pirmoreiz četrās valstīs tika atrasta ESBL producējošā S. Kentucky ar augstu rezistenci pret ciprofloksacīnu. Šīs baktērijas nav iespējams ārstēt ar kritiski svarīgiem antimikrobiālajiem līdzekļiem. 
  • Campylobacter, kas izraisa lielāko daļu pārtikas izraisīto saslimšanu ES, rāda augstu rezistenci pret plaši izmantotām antibiotikām (C. jejuni 54,6% gadījumu bija ciprofloksacīna rezistents, bet C. coli – 63,8%; C. jejuni 42,8% gadījumu bija rezistents pret tetraciklīnu, bet C. coli – 64.8%). Rezistences līmenis ir pieaudzis pret divām (ciprofloksacīns un tetraciklīns) no trīs analizētajām antibiotikām, bet kombinētā rezistence pret kritiski svarīgiem antimikrobiālajiem līdzekļiem ir stabili zema (C. jejuni – 0,6% un C. coli – 8,0%). Tomēr dažās valstīs vismaz vienai no trijām C. coli infekcijām bija multirezistence pret svarīgām antibiotikām, kā rezultātā ir maz ārstēšanas iespēju. 

Eiropas Savienības kopsavilkums par zoonotisko un indikatorbaktēriju antimikrobiālo rezistenci 2016. gadā The European Union summary report on antimicrobial resistance in zoonotic and indicator bacteria from humans, animals and food in 2016
Informācija EFSA mājaslapā Antimicrobial resistance in zoonotic bacteria still high in humans, animals and food, say ECDC and EFSA