Alternatīvās metodes un iespējas mono un poliklonālo antivielu ražošanai, neizmantojot dzīvniekus

Rekomendācijas un vebināri

 

EURL ECVAM  ir izstrādājis Rekomendācijas “Recommendation on Non-Animal-Derived Antibodies”

Rekomendāciju par monoklonālo un poliklonālo antivielu iegūšanu alternatīvā veidā, neizmantojot dzīvniekus, mērķis ir sniegt viedokli par konkrētu alternatīvo metožu zinātnisko pamatotību, konsultēt par izmantošanas  iespējamību, kā arī ieteikt papildu pasākumus, lai veicinātu to pielietošanu un novērstu jebkādas neprecizitātes.

Saistībā ar šīm Rekomendācijām un, lai veicinātu esošo alternatīvu izmantošanu, tiek organizēta webināru sērija, kuru organizē:

NICEATM – ASV Nacionālais  Toksikoloģijas Programmu un alternatīvo metožu validācijas centrs

PETA – Starptautisks zinātnes konsorcijs, Ltd

EURL ECVAM – ES References laboratorija alternatīvo metožu izvērtēšanai.

 

Nepieciešama iepriekšēja reģistrācija: https://www.piscltd.org.uk/antibody-webinars/