Aizvadīts starptautisks seminārs EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000002 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros

Šī gada 26. novembrī Institūta "BIOR" zivju audzētavas „Tome“ Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā tika organizēts seminārs akvakultūras saimniecību pārstāvjiem. Semināru apmeklēja vairāk nekā 30 dalībnieku no dažādām akvakultūras saimniecībām.

Semināru vadīja pieredzējuši eksperti no Čehijas, kuri pastāstīja par karpu audzēšanu, to vīrusu slimībām, kā arī Čehijas akvakultūru, izplatītākajām audzēšanas metodēm, tirgus situāciju un perspektīvām. Savukārt RTU pārstāvis prezentēja projekta “Hibrīdās intelektuālās akustiski-optiskās sistēmas izstrāde nemedījamu un migrējošu putnu sugu nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas akvakultūras nozarē” rezultātus un iepazīstināja klausītājus ar inovācijām putnu atbaidīšanā no zivju dīķiem.

Lielākais vairums semināra apmeklētāju bija pārstāvji no vadošajiem Latvijas karpu audzēšanas, dīķsaimniecību akvakultūras uzņēmumiem, kuri aktīvi iesaistījās diskusijās un iztaujāja ekspertus pēc prezentācijām.

Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs, kas darbojas kopš 2016. gada, šāda veida apmācības rīko jau trešo gadu.

Atgādinām, ka PVD reģistrētu akvakultūras audzētavu pārstāvjiem projekta ietvaros ir iespēja pieteikties arī individuālām konsultācijām, vēršoties Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā vai sazinoties ar projekta koordinatori Žannu Gribanovu (zanna.gribanova@bior.lv).

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 82 774.06 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 80 487.64 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē.

logo

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.