Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības uz Institūta “BIOR” zivju audzētavas “Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centra rīkoto starptautisko semināru

EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000002 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros tiek organizēts seminārs akvakultūras saimniecību pārstāvjiem. 

Seminārs notiks 26. novembrī z/a „Tome“ Akvakultūras pētniecības un izglītības centrā, kas organizē šo pasākumu.

Semināru vadīs pieredzējuši eksperti no Čehijas, kuri pastāstīs par karpu audzēšanu, to vīrusu slimībām, kā arī Čehijas akvakultūru, izplatītākajām audzēšanas metodēm, tirgus situāciju un perspektīvām. Savukārt RTU pārstāvis prezentēs projekta “Hibrīdās intelektuālās akustiski-optiskās sistēmas izstrāde nemedījamu un migrējošu putnu sugu nodarīto postījumu samazināšanai Latvijas akvakultūras nozarē” rezultātus un iepazīstinās klausītājus ar inovācijām putnu atbaidīšanā no zivju dīķiem.

Ārzemju ekspertu lekcijas notiks angļu valodā ar tulkojumu latviešu valodā, un tās tiks pilnībā finansētas no projekta līdzekļiem. 

Seminārā tiek aicināti piedalīties Pārtikas un veterinārajā dienestā (PVD) un Lauku atbalsta dienestā (LAD) reģistrētu akvakultūras saimniecību pārstāvji.

Zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs, kas darbojas kopš 2016. gada, šāda veida apmācības rīko jau trešo gadu.

Lai pieteiktos apmācībām, lūdzu sūtīt e-pastu projekta koordinatorei Žannai Gribanovai (zanna.gribanova@bior.lv, tālr.: 22828569), norādot saimniecības nosaukumu, pārstāvja vārdu un uzvārdu.

Projekta kopējās plānotās attiecināmās izmaksas ir 82774.06 EUR apmērā, kur EJZF finansējums tiek nodrošināts 80487.64 EUR apmērā. Plašāka informācija par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/emff/.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests.

Semināra programma

l

Datums
26.11.2019 | 09:00