2021.gadā tiek turpināti lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi:

  • “Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums”;
  • “Āfrikas cūku mēra (ĀCM) epidemioloģija, izplatības ierobežošanas un apkarošanas iespējas Latvijā”;
  • “Ar jaunām ģenētisko modifikāciju metodēm iegūtu pārtikas dzīvnieku barības un to piedevu noteikšana un šādu produktu zinātniskā riska novērtējums”.

 

Informācija ievietota 04.01.2021.