Zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” akvakultūras pētniecības un izglītības centrs darbojas kopš 2016. gada 3. februāra.

Zivju audzētavas "Tome" izglītojošās lekcijas
Zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” lekcija

Pētniecības centrā tiek rīkoti nozares semināri, veikta speciālistu teorētiskā un praktiskā apmācība, kā arī sniegtas konsultācijas Latvijas zivjaudzētājiem.
Centra mērķis un uzdevums ir veikt akvakultūras pētījumus un organizēt praktiskās un teorētiskās apmācības jaunajiem un esošajiem speciālistiem. Pētījumi tiek veikti centra pētnieciskajās zivju audzēšanas līnijās un institūta zivju audzētavās. Apmācībām un pētnieku darba procesam tiek nodrošināta atbilstoša vieta un apstākļi. Tiek sniegtas konsultācijas zivju audzēšanā un ihtiopatoloģijā, kā arī veikto pētījumu rezultātu apkopošana un sabiedrības informēšana (semināri, publikācijas, ziņojumi institūta tīmekļa vietnē u.c.).
Notiekošie pētījumi ir saistīti ar zivju mazuļu kvalitātes paaugstināšanu, izmantojot dažādas imunitāti stimulējošas vielas, kā arī pilnveidojot zivju pavairošanas un audzēšanas procesus. Savukārt pētnieciskā centra cieša saistība ar valsts zivju audzētavām paver iespēju piesaistīt pētniecības darbam augsta līmeņa pieredzējušus speciālistus.
Divās ierīkotajās eksperimentālajās zivju audzēšanas līnijās tiks veikti dažādi nozarei nepieciešamie praktiskie pētījumi akvakultūras un ihtiopatoloģijas jomā. Šis ir pirmais solis, zinātniskais pamats un atbalsts iecerētajai Tomes zivju audzētavas vaislas zivju bankai.
Zinātniskā institūta “BIOR” jaunizveidotā zivju audzēšanas, pētniecības un izglītības centra 2. kārtu plānots uzbūvēt līdz 2020. gadam arī ar Eiropas Zivsaimniecības fonda finansiālo atbalstu.
Zinātniskā institūta BIOR direktors Aivars Bērziņš atzīst: “Mums ir pietiekami ambiciozs mērķis – kļūt par vienu no vadošajiem akvakultūras pētniecības centriem Baltijā. 
Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs ir nozīmīgs institūta “BIOR” zinātniskās infrastruktūras papildinājums, un tas sniegs būtisku atbalstu Latvijas akvakultūras nozarei kopumā, kā arī nostiprinās “BIOR” starptautisko sadarbību akvakultūras jomā.
Interesenti var iziet praktisko apmācību, iegūt tehnoloģiskās un ražošanas konsultācijas un saņemt nepieciešamo informāciju par konkrētu zivju sugu audzēšanas procesiem, tādejādi Latvijā tiek veicināta profesionālas akvakultūras nozares attīstība.

Akvakultūras pētniecības un izglītības centrs galerija

 

Kontakti

Mārcis Ziņģis Akvakultūras pētniecības un izglītības centra vadītājs
Adrese: Zivju audzētava „Tome”, Ķegums, LV-5020, Latvija
Tālrunis: +371 20232017
Tālrunis: +371 65038111
Fakss: +371 65038110
E-pasts: marcis.zingis@bior.lv