Centra mērķis un uzdevums ir veikt akvakultūras pētījumus un organizēt praktiskās un teorētiskās apmācības jaunajiem un esošajiem speciālistiem. Pētījumi tiek veikti centra pētnieciskajās zivju audzēšanas līnijās un institūta zivju audzētavās. Apmācībām un pētnieku darba procesam tiek nodrošināta atbilstoša vieta un apstākļi. Tiek sniegtas konsultācijas zivju audzēšanā un ihtiopatoloģijā, kā arī veikto pētījumu rezultātu apkopošana un sabiedrības informēšana (semināri, publikācijas, ziņojumi institūta tīmekļa vietnē u.c.).

Interesenti var iziet praktisko apmācību, iegūt tehnoloģisko un ražošanas konsultāciju, saņemt nepieciešamo informāciju par konkrētu zivju sugu audzēšanas procesu, tādejādi veicinot profesionālas akvakultūras nozares attīstību Latvijā.