Institūta "BIOR" struktūrshēma 

APSTIPRINĀTA

ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Zinātniskās padomes lēmumu Nr.38-04-p

Stājas spēkā 08.05.2024.