Institūta "BIOR" struktūrshēma

APSTIPRINĀTA

ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR”

rīkojumu Nr. 123-p (24.05.2019.).

Stājas spēkā 01.07.2019.