Institūta "BIOR" struktūrshēma

APSTIPRINĀTA

ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Zinātniskās padomes lēmumu Nr.2023-06-26-1

Stājas spēkā 26.06.2023.