Kalibrēšanas laboratorijā ir iespējams nokalibrēt neautomātiskos elektroniskos svarus, stikla un elektroniskos termometrus, kā arī automātiskās pipetes. Kalibrēšanas laboratorija ir akreditēta LATAK atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 standarta prasībām.