Nolikums

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" nolikums

Institūta attīstības stratēģija 2015. - 2020. gadam

Esošā situācija

Pētniecības programma

Institucionālais plāns ar 20.12.2019. izmaiņām

Cilvēkresursu plāns

Statistika

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2020. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2019. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2018. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2017. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2016. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2015. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2014. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2013. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2012. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2011. gadu

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" publiskais pārskats par 2010. gadu

Korupcijas apkarošanas plāns

Korupcijas apkarošanas plāns 2021-2024

Ētikas kodekss

Ētikas kodekss

Normatīvie akti

Par BIOR izveidi

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" valsts pārvaldes uzdevumu ietvaros veikto darbību cenrādis

Valsts pārvaldes iekārtas likums

Zinātniskās darbības likums

Apgrūtināto teritoriju informācijas sistēmas likums

Ģenētiski modificēto organismu aprites likums

Veterinārmedicīnas likums

Dzīvnieku aizsardzības likums

Pārtikas aprites uzraudzības likums

Zvejniecības likums

 

Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru sadalījumā pa amatu grupām