http://www.thefishsite.com
Globālās akvakultūras producētāju kontaktu un informācijas vietne, tajā ieskatās ap 2000  apmeklētāju dienā.

http://www.fao.org/fishery/aquaculture/en
Apvienoto Nāciju Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) vietne, kas satur informāciju un apskatus galvenokārt par akvakultūras statistiku un reģionāliem attīstības projektiem.  

http://finfish.org/
Zivju akvakultūras inovāciju vietne, kas apkopo jaunumus industriāla mēroga akvakultūras attīstībā, sniedz informāciju par tādiem projektiem, kuri balstās uz jaunāko tehnoloģiju izmantošanu: pašgājējiem jūras sprostiem, jūras viļņu darbinātiem elektro- ģeneratoriem, genoma pārveidošanu, apkalpes robotiem u.c.

http://www.aquatt.ie/
Sniedz informāciju un zināšanas par ilgtspējīgas akvakultūras attīstību Eiropā, izplatot attiecīgu bezmaksas interneta informāciju AquaTT Training News, izdodot posterus un organizējot dažāda līmeņa apmācību seminārus.

http://www.aquatext.com/
Vietne satur vairākas sadaļas, kuras dod dažādas iespējas. Ir akvakultūras terminu ilustrēta skaidrojošā vārdnīca ar tematisko un alfabētisko rādītājiem. Speciālo  drukāto literatūru var pasūtīt ar interneta veikala Amazone palīdzību. Ir atsevišķs akvakultūras iekārtu un detaļu katalogs ar interneta veikalu, jo īpaši plaši piedāvājot dažādus cauruļvadus un to aprīkojumu.

http://www.aquanic.org/
Viens no vecākajiem ASV akvakultūras informācijas datu centriem internetā, satur meklētāju pēc kultivējamām sugām un audzēšanas sistēmām, norādes uz tūkstošiem direktoriju, publikāciju un citu mediju. 

http://www.merckvetmanual.com
Vispārējās veterinārās medicīnas interneta rokasgrāmata ar priekšmetu, sugu un slimību meklētājiem.