Sagatavots pēc: Silver carp. http://www.fao.org/fishery/culturedspecies/Hypophthalmichthys_molitrix/en

Anatomiskās pazīmes

Baltā platpiera (Hypophthalmichthys molitrix) ķermenis ir sāniski saspiests un plats. Vēdera spura ir pagarināta, tā sākas no anālās atveres līdz astes iežmaugai. Liela galva, mazās acis atrodas galvas sānos. Žaunu bārkstiņas ir līdzīgas sūklim. Muguras spurai ir astoņi stari; taukspuras nav. Anālajai spurai ir 13 līdz 15 stari. Sānu līnijā ir 83 līdz 125 zvīņas. 

Baltais platpieris (Hypophthalmichthys molitrix)
Baltais platpieris (Hypophthalmichthys molitrix)

Izplatības vēsture

Ķīnā piektajā gadsimtā pirms mūsu ēras Fan Li aprakstīja zivkopības dīķus, zivju selekciju, pavairošanas procesus, karpu vaislinieku dzimuma struktūru un augšanas tempu. Han dinastijas laikā (no trešā gadsimta pirms mūsu ēras līdz mūsu ēras trešajam gadsimtam) notika tālāka karpu audzēšanas procesa attīstība. Tan dinastijas laikā (septītais līdz desmitais gadsimts) bija pārejas periods no parastās karpu kultūras uz balto amūru, melno amūru, raibo platpieru un balto platpieru audzēšanu. No desmitā līdz divpadsmitajam gadsimtam šo četru karpu dzimtas zivju audzēšana ievērojami paplašinājās, tika izpētītas to specifiskās barošanās prasības. Turpmākajos gadsimtos Ķīnā notika liels progress dīķa zivju kultivēšanā, pārejot no karpu zivju monokultūrām uz balto amūru, melno amūru, raibo platpieru un balto platpieru polikultūrām.

Sākot ar divdesmitā gadsimta piecdesmitajiem gadiem, nostiprinoties zivju mākslīgās barošanas lielajiem sasniegumiem, lielākajā daļā Ķīnas apgabalu ārkārtīgi strauji izplatījās gan baltā platpiera audzēšana, gan citu karpu dzimtas zivju audzēšana. Baltais platpieris ilgu laiku ir bijis svarīgs audzēšanas objekts Ķīnā šādu priekšrocību dēļ:

 • tas ir planktonēdājs un atrodas zemu barības ķēdē; barība un dīķu mēslojums ir viegli pieejams un ir ar zemu vērtību;
 • to var audzēt polikultūrās kopā ar dažām citām sugām, pateicoties tā specifiskajām dzīvotnēm; 
 • sēklas materiālu ir iespējams iegūt mākslīgās pavairošanas ceļā, neatkarīgi no dabiskajām populācijām;
 • audzēšanas process ir vienkāršs, un audzēšanas periods ir īsāks nekā citām karpu dzimtas sugām.

Pēdējās desmitgadēs baltais platpieris ir bijis plaši ievests Eiropas un Izraēlas dīķos aļģu kontrolei, kā arī preču zivju kultivēšanai. Galvenās balto platpieri audzējošās valstis (skat. karti)

 

FAO zivsaimniecības statistika, 2006
FAO zivsaimniecības statistika, 2006

Dzīves vide un bioloģija

Baltais platpieris ir saldūdens zivju suga, kas dzīvo mērena klimata apstākļos (6 – 28°C). Tā dabiskā dzīves vieta ir Āzija. Šai sugai ir vajadzīgs stāvošs ūdens vai lēna straume, kā tas ir ūdenskrātuvēs vai lielu upju atstraumēs. Baltā platpiera dabiskajā areālā tā ir tikai saldūdenī mītoša zivs, kas migrē augšup pa straumi, lai nārstotu, bet ikri un kāpuri ceļo pa straumi uz palienes zonām. Tās ir bentopelaģiskas zivis, kas izbiedētas paceļas ūdens virskārtā un var izlekt virs ūdens. 

Baltais platpieris ir tipiska planktonēdāja zivs, filtrācijas galvenais līdzeklis ir žaunu bārkstiņas. Baltais platpieris galvenokārt patērē diatomejas, dinoflagellas, krizofītus, ksantofītus, dažas zaļaļģes un cianobaktērijas (zilaļģes). Arī detrīts, baktēriju konglomerāti, virpotāji un citi mazie hidrobionti ir baltā platpiera dabiskās barības komponenti. 
Baltie platpieri nārsto vēlā pavasarī un vasarā, kad ūdens temperatūra ir relatīvi augsta. No aprīļa līdz augustam, kad lietusgāžu rezultātā upēs pieaug straume, vaislas zivis koncentrējas upju augštecēs, nārsta vietās mainīgiem straumes apstākļiem. Nārsta temperatūra parasti ir starp 18ºC un 30ºC, optimālā – 22 – 28ºC. Baltā platpiera ikri ir līdzīgi citām Ķīnas karpām, tie nav lipīgi. Pēc apaugļošanās ikri sāk absorbēt ūdeni caur ikru membrānu un uzbriest. Ikru svars ir nedaudz lielāks nekā ūdens svars, tādēļ tie paliek uz grunts (stāvoša ūdens gadījumā) vai daļēji peldošā stāvoklī ūdens vidējā slānī (tekošā ūdenī), kamēr izšķiļas kāpuri.

Mākslīgā pavairošana un audzēšana

Vaislas zivis

Nārsta procesā labas kvalitātes vaislas zivis ir būtisks atražošanas nosacījums. Tikai tad, kad pieaugušās zivis ir sasniegušas 4 – 6 gadu vecumu, ķermeņa svaru virs 2,5 kg un tām nav nopietnu slimību un traumu, tās var izmatot mākslīgā nārsta vaislas ganāmpulka radīšanai. Vaislas zivis tiek turētas 1500 – 2250 kg/ha blīvumā, ar aptuveni 1:1,5 māšu/tēvu attiecību.

Nārsta mākslīgā ierosināšana

Mākslīgos apstākļos vaislas zivīm hipofīze neizdala pietiekamu hormonu daudzumu, lai dīķos notiktu to dabiskais nārsts. Kā mākslīgās nārsta ierosināšanas metode tiek izmantota estrogēno stimulatoru injicēšana vaislas zivīm, lai ierosinātu zivis izdalīt pašām savu gonadotropo hormonu vai nodrošinātu tiešu dabisko hormonu aizstāšanu. Pazīstamākie ir šādi stimulatori: LRH (lutenizējošais relīzinga hormons) vai LRHa (lutenizējošā relīzinga hormona analogs), zivju hipofizārais šķīdums (zivju hipofīzes ekstrakts), HCG (cilvēka horiona gonadotropīns) u. c. 

Estrogēno ierosinātāju parastās devas ir šādas: 

 • zivju hipofizārais šķīdums: mātēm 3 – 5 mg/kg (tēviem šī deva tiek samazināta uz pusi);
 • HCG: mātēm 800 – 1000 IU/kg; 
 • LRHa: mātēm 10 µg/kg. Deva tiek sadalīta divās injekcijās: 1 – 2 µg/kg pirmajā un atlikums nākamajā injekcijā pēc 12 – 24 stundām. Tēviem tiek dota tikai viena injekcija, parasti vienlaicīgi ar otro injekciju mātēm; 

Lai atvieglinātu pavairošanas procesu, manipulācijas ar vaislas zivīm parasti veic gaišajā diennakts laikā. Ja tiek piemērota vienas injekcijas metode, tā tiek dota pēcpusdienā, aptuveni 16.00; pēc tās ovulācija notiek nākamajā dienā, un tad ir iespējams veikt nārsta procesu. Ja tiek piemērota dubultās injekcijas metode, pirmā injekcija parasti tiek dota aptuveni 14.00 – 16.00, bet otrā – aptuveni 24.00.

Ļoti nozīmīgs faktors sekmīgai baltā platpiera mākslīgajai pavairošanai ir pareizā laika izvēle mākslīgajam nārstam. Jāņem vērā gonādu brieduma pakāpe, laika apstākļi, ūdens temperatūra un lokālā fenoloģija. Periods, kad vidējā ūdens temperatūra saglabājas ap 18ºC vai vairāk nepārtraukti 10 – 15 dienu laikā, tiek vērtēts kā piemērots laiks nārsta stimulēšanai. 

Kāpuru iegūšana

Apkārtējās vides galvenais faktors, kas nosaka inkubācijas sekmes un kāpuru šķilšanos, ir piemērota ūdens temperatūra diapazonā 22 – 28ºC, optimāli – 26ºC. Ja temperatūra ir zemāka par 17ºC vai augstāka par 31ºC, embrionālā attīstība var pārtraukties vai būt nenormāla. Embrionālās attīstības gaitā, parādoties dīglim, skābekļa patēriņš strauji palielinās vairāk nekā divas reizes, salīdzinot ar iepriekšējām stadijām. Izšķīlušos kāpuru stadijā (68 stundas pēc izšķilšanās) skābekļa patēriņš sasniedz visaugstāko līmeni, kas ir līdz 8 – 10 reizēm vairāk nekā iepriekšējās stadijās. Augsts izšķīdušā skābekļa līmenis ir ārkārtīgi svarīgs embriju un kāpuru attīstībai.

Baltā platpiera embrionālās attīstības prasībām atbilst tekoša ūdens tipa inkubatori (Veisa aparāts, baseini un apaļi rezervuāri), kas ir atbilstoši arī citu karpu dzimtas zivju ikru inkubācijai. Tas palielina šķilšanās iznākumu un ir piemērots kāpuru turēšanai. Parasti inkubācijas baseina tilpums ir aptuveni 250 l un ikru blīvuma norma ir 2000 gab./l. Mazo baseinu diametrs ir 3 – 4 m, bet lielās audzētavās tas sasniedz 8 m. Baseini ir ap 90 cm dziļi un tilpumā 7 – 15 t ūdens. Audzēšanas blīvums ir robežās no 700 000 – 1 200 000 ikri/m³. Tādi rezervuāri ir piemēroti salīdzinoši lielai ražošanas jaudai.

Baltā platpiera audzēšanas cikls
Baltā platpiera audzēšanas cikls
Kāpuru audzēšanas baseini
Kāpuru audzēšanas baseini

Laba ūdens kvalitāte ir ļoti svarīga, lai sasniegtu augstu izšķilšanās iznākumu. Ūdeni, kas ir piesārņots rūpnieciskas darbības rezultātā vai ar pesticīdiem, nedrīkst izmantot ikru inkubācijā un kāpuru audzēšanā. Kurkuļi, garneles, airkājvēzīši, kā arī dažādas mazas zivtiņas ir ļoti kaitīgas platpiera ikriem un kāpuriem. Zaudējumu pakāpe no plēsējiem ir cieši atkarīga no ikru blīvuma, plēsēju daudzuma un kontakta ilguma ar tiem. Plēsēju iekļuve inkubatorā var tikt ierobežota ar ūdens filtrāciju, hlora savienojumu u. c. dezinfektantu lietošanu, kā arī kaļķošanu. 
 
Mazuļu audzēšana

Baltā platpiera mazuļu kultūrai nepieciešama īpaša aprūpe, jo kāpuri ir sīki un smalki, to barošanās spēja ir vāja, tie ir jutīgi pret ārējo apstākļu izmaiņām un nav pieredzējuši izvairīties no plēsējiem. Ir nepieciešamas labi kontrolētas intensīvas audzēšanas sistēmas, lai maksimāli palielinātu izdzīvošanas iznākumu un ražotu veselus zivju mazuļus, kas ir stabils pamats augstai ražotspējai tālākajās audzēšanas stadijās.

Mazuļu audzēšanas stadija attiecas uz periodu no 3 līdz 4 dienas veciem kāpuriem, kurus var ievietot augšanas tilpnēs. Šeit mazuļu audzēšanā tiek izdalītas divas stadijas. Pirmajā mazuļu stadijā pēc izšķilšanās tie tiek izaudzēti līdz 15 – 20 dienu vecumam un sasniedz 2,5 – 3 cm ķermeņa garumu. Šie mazuļi Ķīnā parasti tiek dēvēti par „vasaras dēstiem”. Otrā mazuļu audzēšanas stadija ir šo „vasaras dēstu” audzēšana turpmākos 3 – 5 mēnešus, kad tie sasniedz 8 – 12 cm garumu un ir pazīstami kā „vienvasarnieki”. 

Baltā platpiera mazulis
Baltā platpiera mazulis

Pēc mazuļu audzēšanas dīķu nolaišanas ir nepieciešams aizvākt palikušos dubļus un nogulsnes, gultne jādezinficē ar ķimikālijām. Tās var būt nedzēstie kaļķi (CaO), hlora dezinfekcijas līdzekļi u. c. Šo procedūru galvenais mērķis ir iznīcināt citas zivis un plēsējus, kaitīgos ūdens dzīvniekus un augus, parazītus un to olas, kā arī patogēnās baktērijas. 

Pēc ūdenstilpes tīrīšanas tā tiek uzpludināta un mēslota ar mērķi veicināt mikroorganismu un dabiskās barības bāzes attīstību vēl, pirms tajā ielaisti kāpuri. Ja izmanto fermentētos kūtsmēslus un kompostu, tos lieto 3 – 5 dienas pirms kāpuru ielaišanas, deva ir 2250 – 4500 kg/ha. Kāpurus ielaižot, ūdenim jāizskatās iezaļgani brūnam, kas norāda uz bagātīgām planktona populācijām.

Mazuļu ielaišanas blīvumam ir tieša ietekme uz izdzīvošanu. Ja tas būs pārāk augsts, izdzīvošana būs zema; tomēr, ja tas būs pārāk zems, platības nebūs pilnībā izmantotas un audzēšanas izmaksas būs nesamērīgi augstas. Pareizais baltā amūra pirmās stadijas mazuļu audzēšanas blīvums ir 1,5 – 2,25 miljoni/ha.

Pirms mazuļu ielaišanas jāveic to treniņš, lai tie būtu pietiekami spēcīgi un izturētu pārvešanu uz mazuļu dīķiem ar pēc iespējas zemāku mirstību. Šis treniņš izpaužas kā mazuļu noķeršana un turēšana ūdenī uztveramajā zivju tīkliņā lielā koncentrācijā aptuveni 20 – 30 minūtes, šajā laikā tie izdala gļotas un to muskuļi kļūst stingrāki. Pēc tam tie tiek izlaisti atpakaļ baseinā. Parasti šis process tiek atkārtots vairākas reizes, pirms mazuļi tiek pārvesti uz tālākās audzēšanas dīķiem.

Mazuļu audzēšanas ikdienas darbi ietver: 

 • rīta un pēcpusdienas inspekcijas, novērojot mazuļu aktivitāti un ūdens krāsas izmaiņas, lai novērtētu vajadzīgo mēslojuma un barības daudzumu vai ūdens maiņas nepieciešamību;
 • ir jābūt piesardzīgam ar bīstamiem kukaiņiem, varžu ikriem un kurkuļiem, u. c., un jānovērš augu augšana ūdenstilpju malās; 
 • jānovēro zivju veselības stāvoklis un slimību gadījumā ir jāveic attiecīga ārstēšana;

Audzēšanas tehnika

Ķīnā dīķa zivju audzēšanai piemēro divu gadu ciklu; pirmajā gadā tiek izaudzēti zivju mazuļi, un otrajā gadā tos izaudzē līdz tirgus zivju izmēram. 

Ķīnā ir ļoti populāra baltā platpiera audzēšana polikultūrās. Zivju audzētāju prasmes un iemaņas dod iespēju maksimāli palielināt audzēšanas efektivitāti, izmantojot dažādu zivju sugu īpašības, un efektīvi izmantot visu pieejamo ūdens platību.

Cita populāra sistēma ir nepārtraukta nozveja un ielaišana, dažreiz to sauc par „ķeršanas un ielaišanas rotāciju”. Tas nozīmē audzēšanu lielā blīvumā, regulāru lielo zivju daļēju nozveju un jaunu mazuļu papildinājumu. Tāda biotehnika saglabā ūdenstilpju izmantošanu nepārtrauktā režīmā. Tas paātrina zivju apgrozījumu, un ir iespējams piegādāt tirdzniecībai svaigas zivis gan vasarā, gan rudenī. Baltais un raibais platpieris ir galvenās sugas, ko izmanto šāda veida audzēšanas sistēmās. Arī baltie amūri un Ķīnas plauži ir piemērotas sugas, kuras var izmantot polikultūrās.

Barošana

Baltais platpieris ir tipiska fitoplanktona ēdāja zivs, tas patērē diatomaļģes, dinoflagellas (Pyrrophyta), zelta brūnaļģes (Chrysophyta), dzeltenās zaļaļģes, dažas zaļaļģes un zilaļģes (Cyanophyta). Parasti nav nepieciešamības nodrošināt baltā platpiera kultūras ar mākslīgu papildbarību.

Nozvejas tehnika 

Nepārtrauktā nozvejas un papildināšanas sistēmā ir jārūpējas par zivju traumatisma un mirstības novēršanu. Ja šis process notiek lēni un pavirši, tad vasarā un rudenī, kad ūdens temperatūra ir augsta un zivis ir aktīvas un patērē daudz skābekļa, pie nozvejas ir novērojamas traumas un mirstība. Tādos apstākļos zivis nevar izturēt koncentrēšanu lielā blīvumā. 

Zivis ir jāzvejo vēsās dienās, kad tās neslāpst, bet ne mitrās vai lietainās dienās, kad vairāk iespējama to slāpšana. Barošanu, ja tāda tiek veikta, nepieciešams pārtraukt dienu pirms nozvejas. Jāizvāc liekie augi un citi šķēršļi, kas apgrūtina nozvejas darbības. 

Kad zivis ir noķertas, tās, kuras vēl nav sasniegušas tirgus izmēru, nekavējoties un uzmanīgi jāielaiž atpakaļ ūdenstilpē.

Nozvejas darbības izraisa ūdenstilpes gultnes nosēdumu saduļķošanos, rezultātā pieaug ūdens duļķainums un izšķīdušo organisko vielu līmenis; tāpat pēc lielas aktivitātes zivis patērē vairāk skābekļa. Tādēļ pēc dīķa apzvejas ir nepieciešams palielināt ūdens caurplūdi vai ieslēgt aeratorus, lai palielinātu ūdenī izšķīdušā skābekļa saturu.

Pārvietošana un realizācija 

Baltie platpieri parasti tiek pirkti dzīvi, balstoties uz Ķīnas tradicionālajiem to izmantošanas veidiem. Tādēļ ir būtiski tos saglabāt dzīvus no nozvejas līdz tirdzniecības vietai. Galvenokārt transportēšanai tiek izmantotas kravas automašīnas ar aprīkotiem ūdens rezervuāriem vai arī kuteri.

Pašizmaksa 

Baltā platpiera cena svārstās atkarībā no ražotājvalsts (un pat no vietas) un ieguldītā darba apjoma. Galvenie cenu veidojošie faktori ir darba samaksa, audzētavas infrastruktūra, ūdens, mazuļu, barības (mēslojuma), elektroenerģijas un transporta izmaksas.

Slimības un cīņa ar tām 

Galvenās baltā platpiera slimību problēmas ir iekļautas tabulā:

Slimība Ierosinātājs Slimības tips Klīniskās pazīmes Pretpasākumi
Jersinioze Yersinia ruckeri Bakteriāla Iekaisums un erozija ap muti; novājēšana; tumša nokrāsa; hemorāģijas uz žaunu vākiem un spuru pamatnes; vēdera dobumā dzeltenīgs, bet kuņģī dzidrs šķidrums Oksitetraciklīna vannas
Botriocefaloze Bothriocephalus archeilognathi Lentenis, parazitāra Invāzija parasti norit zarnu traktā Nav informācijas
Miksoboloze Myxobolus pavlovskii Mikso-sporīdijas, parazitāra Parasti atrodamas žaunās Nav informācijas
Lerneoze Lernaea sp. Airkājvēžīši, parazitāra Ievainojumi uz ādas un muskuļaudos Trihlorfona vai diflubenzurona vannas
Daktilogiroze Dactylogyrus sp. Monoginejas, parazitāra Uztūkušas un bālas žaunas; palielināta gļotu sekrēcija; palielināti žaunu vāki; nemierīga uzvedība; pastiprināta elpošana; tumša krāsa; vājums; barības neuzņemšana; neraksturīga uzvedība; žaunu bārkstiņu epitēlija sabiezinājums un audu uztūkums; mirstība Trihlorfona, formaldehīda, flubendazola, mebendazola, levamizola vai prazikvantela vannas
Trihodinoze Trichodina sp. Vienšūņi, parazitāra Āda pārklāta ar palielināta daudzuma duļķainām gļotām; bojātas spuras un audi Formalīna vannas

 

Audzēšanas apjoma statistika
Audzēšanas apjoma statistika

Baltā platpiera audzēšanas apjoms pasaules akvakultūrā

(FAO zivsaimniecības statistika)

Neapšaubāmi, baltā platpiera lielākā akvakultūra ir Ķīnā, bet arī Indija un Bangladeša ir ietekmīgi šīs zivju sugas audzētāji. Būtiska loma baltajam platpierim ir arī Irānas, Krievijas Federācija un Kubas akvakultūrā.

Tirgus un tirdzniecība

Lielākais daudzums baltā platpiera tiek audzēts un patērēts dzīvā vai svaigā veidā pašās ražotājvalstīs. Par baltā platpiera starptautisko tirdzniecību nav pieejama nekāda informācija. Baltā platpiera tirgus cena Ķīnā parasti ir 4 – 5 juaņas/kg (USD 0,5/kg), kas ir relatīvi zema salīdzinājumā ar vairākumu citu zivju cenām, Ķīnā nav specifisku likumu baltā platpiera tirdzniecībai; tas tiek pārdots tirgos tāpat kā lielākā daļa zivju produktu.

Statuss un tendences

Baltais platpieris ir dabiskā zivju suga Ķīnā un Sibīrijas austrumos, bet tas ir ticis ieviests daudzu citu valstu akvakultūrā un tiek izmantots aļģu kontrolē. Ir novērtētas tā spējas attīrīt dīķus un citas ūdenstilpes no aizaugšanas ar aļģēm.

Baltā platpiera kultūras audzēšana pasaulē kopumā ir pakāpeniski palielinājusies pagājušajās desmitgadēs: no 1,9 miljoniem tonnu 1993. gadā līdz 4,1 miljonam tonnu 2003. gadā. Arī turpmāk sagaidāma šīs kultūras paplašināšanās sakarā ar salīdzinoši zemo audzēšanas pašizmaksu, jo platpierim nav nepieciešama papildu mākslīgā barība un daudziem patērētājiem tas ir pieņemams kā regulārs ikdienas pārtikas produkts. 

Baltā platpiera neseno pētījumu galvenais uzsvars tika likts uz tā ieviešanu neliela apjoma akvakultūras saimniecībās jaunattīstības valstīs. Taču nepieciešams attīstīt baltā platpiera pirmapstrādes tehnoloģiskos procesus, lai paildzinātu svaiga produkta realizācijas laiku.

Galvenās problēmas

Baltais platpieris tradicionāli tiek pārdots cilvēku pārtikai svaigā veidā un ir ieviests arī daudzās valstīs, kur tā spēja attīrīt ūdenstilpnes no aizaugšanas ar aļģēm tiek novērtēta pat augstāk par tā uzturvērtību. Tomēr dažas valstis pēc ieviešanas ir ziņojušas par tā nelabvēlīgo ekoloģisko ietekmi. Baltā platpiera akvakultūras izplatības galvenās problēmas globālā skatījuma pašlaik ir: 

 • ja baltais platpieris tiek ievests piemērotā dabiskā vidē, ir paredzams, ka tas ātri un plaši iedzīvosies;
 • baltais platpieris katru dienu var patērēt divas līdz trīs reizes vairāk planktona nekā pats sver;
 • sakarā ar savu iecienītāko barību savvaļā tas var sagādāt tiešu konkurenci dabisko zivju kāpuriem un mazuļiem;
 • baltais platpieris var izaugt aptuveni 1 m garš un aptuveni 27 kg smags un var būt bīstams cilvēkiem atpūtā izmantojamos ūdeņos. Misisipi upē ir bijuši ziņojumi par traumām, ko baltais platpieris radījis ūdens slēpotājiem, pētniekiem un kuteriem. 

Atbildīgas akvakultūras metode

Balto platpieru audzēšana bez papildu barošanas ir apkārtējai videi draudzīgs dzīvnieku proteīna ražošanas veids. Atbildīgai akvakultūras ražošanas praksei ir jābūt saskaņā ar apkārtējās vides un ekoloģijas aizsardzības galvenajiem principiem, kā tas ir norādīts FAO atbildīgas zivsaimniecības vadlīnijās (FAO Code of Conduct for Responsible Fisheries).