Sagatavots pēc: http://pubs.ext.vt.edu/600/600-105/600-105.html

Brendans Delbos, vadošais pētnieks, Virdžīnijas Jūras pārtikas lauksaimniecības pētniecības un attīstības centrs; Maikls H. Švarcs, akvakultūras attīstības speciālists, Virdžīnijas Jūras pārtikas lauksaimniecības pētniecības un attīstības centrs.

Lielākajai daļai jūras un saldūdens zivju sugu kāpuru attīstības posmā dzīvā barība ir neatņemams audzēšanas komponents. Pirmā dzīvā barība, kas ir atzīta par atbilstošu lielākajai daļai jūras zivju sugu un kuru var vienkārši izaudzēt komerciālā mērogā, ir rotifērijas Brachionous sugas.

Kaut arī ir identificēti apmēram divi tūkstoši rotifēriju sugu, lielākā daļa audzētāju izvēlas jūras rotifērijas Brachionus plicatilis (L – līnijas), kuru izmērs svārstās no 200 līdz 360 μm, un B. rotundiformis (s – līnijas) ar izmēru no 150 līdz 220 μm (skat. 1. attēlu). Rotifēriju priekšrocība ir to izmērs, masveida audzēšanas iespējas un fakts, ka to uzturvērtību var ātri uzlabot ar specializētām bagātinošām barības vielām.

Rotifērijas
1. attēls. Rotifērijas

Tā kā rotifērijas ir galvenais jūras zivju kāpuru barības avots, tām jābūt tīrām un barojošām. Rotifēriju kultūras var ienest zivju audzēšanas tilpnēs nevēlamus patogēnus. Tāpēc, lai samazinātu šo risku, ļoti būtiski ir ievērot audzēšanas higiēniskos standartus.

Ir divas rotifēriju audzēšanas pamatmetodes: 1) partiju metode, kurā katru dienu tiek mainīts vai pievienots papildu ūdens un audzēšana atsākas regulāros intervālos (skat. 3. attēlu); 2) nepārtrauktā metode, kurā bieži tiek izmantotas recirkulācijas tehnoloģijas, lai palielinātu rotifēriju skaitu un vienlaikus samazinātu kultūru restartēšanas risku (skat. 2. attēlu).

 

Rotifēriju audzēšanas recirkulācijas sistēma
2. attēls. Rotifēriju audzēšanas recirkulācijas sistēma
Tipiska partiju audzēšanas tilpne
3. attēls. Tipiska partiju audzēšanas tilpne ar poraina materiāla „lamatām”, kas atrodas ārpus tilpnes
Vienkārša partiju audzēšanas sistēma
4. attēls. Vienkārša partiju audzēšanas sistēma, barošanai tiek izmantotas mikroaļģes

Audzēšanas pamatprasības

Temperatūra:    22 – 28°C
Gaisma:     nav nepieciešama (rotifērijas ir fototrofas, bet tā nav nepieciešama)
pH:         7 – 8,5 (nav vēlamas straujas svārstības)
Izšķīdušais skābeklis: >4ppm (var veiksmīgi izmantot akvāriju aeratorus)
Sāļums:     1,0 – 3,5 %
Kopējais slāpekļvielu daudzums: ≤5ppm

Rotifēriju sākumkultūras var iegādāties vairākos akvakultūras uzņēmumos gan kā dzīvu planktonu, gan izkaltētu cistu formā. Pērkot rotifēriju sākumkultūru kāpuru audzēšanas vajadzībām, ir svarīgi iegādāties pareiza izmēra rotifēriju sugu, kas atbilst audzējamai zivju sugai; pretējā gadījumā kāpuri var būt fiziski nespējīgi tās apēst. 

Uzsākot audzēšanu, sākotnējam blīvumam ir jābūt ≥200 rotifērijas uz vienu ūdens ml. Zemāks blīvums aizkavēs audzēšanas procesu un var izraisīt nevēlamu vielu pieaugumu. Sākot ar dzīvām kultūrām, lai mazinātu stresu, jāmēģina samazināt ūdens parametru svārstības, pārvietojot rotifērijas no transportēšanas tvertnes uz audzēšanas tilpnēm. Parasti transportēšanas laikā dzīvu rotifēriju kultūra tiek atdzesēta, lai palēninātu to metabolismu un paildzinātu izdzīvošanas laiku.

Atbilstoši vajadzībām ir jāmēra un jāregulē ūdens temperatūra, pH līmenis un sāļuma pakāpe. Pievienojot tilpnei apmēram 10% no pārvešanas tvertnē esošā ūdens, var palīdzēt samazināt transportēšanas izraisīto stresu jaunajām kultūrām. Bieži vien ideālos apstākļos rotifēriju populācija aug ar ātrumu 50 procenti dienā, kaut arī ilgāka termiņa vidusmēra rādītāji drīzāk tuvojas 20 – 30 procentiem dienā. Dzīves ilgums jūras rotifērijām parasti ir 7 – 12 dienas.

Partiju audzēšana

Tradicionāli partiju audzēšanas sistēma paredz kultūru rotāciju četru līdz piecu dienu intervālā. Izmantojot šo tehniku, tilpnē pirmajā dienā tiek ielaista rotifēriju sākumkultūra. Pēc tam tās katru dienu tiek barotas un, rotifērijām vairojoties, kultūras apjoms palielinās. Izmantojot šo metodi, parasti tiek sasniegts rotifēriju blīvums 500 rotifērijas/ml. Cikla beigās lielākā daļa rotifēriju tiek savāktas un izbarotas zivju kāpuriem, bet daļa rotifēriju tiek saglabātas nākamajai partijai kā sākumkultūra. 

Cikla ilgumu var nedaudz palielināt, regulāri mainot ūdeni ikreiz, kad tiek sasniegts rotifēriju galējais blīvums. Katru dienu mainot ūdens daudzumu par 10 – 30 procentiem, ūdens kvalitāte saglabājas atbilstošo parametru ietvaros, tomēr, uzkrājoties neapēstajai barībai, audzēšanas cikls būs jāatsāk. „Lamatas”, kas tiek konstruētas no tirdzniecībā pieejamiem rupjiem un porainiem pulēšanas materiāliem, var ievietot tilpnē, tas palīdzēs kontrolēt vienšūņu organismus un noķers lielākās izšķīdušo vielu daļiņas (skat. 3. attēlu). Tie ir jātīra un jādezinficē katru dienu.

Nepārtrauktā audzēšana

Audzēšanas speciālisti, kas vēlas palielināt rotifēriju ražošanas blīvumu, vienlaikus samazinot darba izmaksas, aizvien vairāk izvēlas akvakultūras recirkulācijas tehnoloģijas. Izmantojot bioloģiskos filtrus un putu separatorus sīku daļiņu kontrolei, ir iespējams uzturēt labākus ūdens kvalitātes rādītājus, tādā veidā veicinot kultūras stabilitāti. 

Arī skābekļa pievienošana un UV sterilizācija var lielā mērā palīdzēt uzturēt ūdens kvalitatīvos parametrus. Šīs sistēmas parasti izmanto automatizētās barošanas sistēmās, kur tiek izmantotas tirdzniecībā pieejamās aļģu pastas, kas turpmāk samazina rotifēriju audzēšanai piesaistītā darbaspēka izmaksas.

Tipiskā rotifēriju recirkulācijas sistēmā audzēšanas rezervuārā ūdens izvadam tiek izmantota stāvcaurule ar 55 μm sietu. Stāvcaurule ļauj izvadīt neapēsto barību un vienšūņu skropstaiņus no audzēšanas tilpnes, paturot iekšienē rotifērijas. Šo atliekvielām bagāto ūdeni novirza uz bioloģisko filtru un putu separatoru, pirms tas atgriežas audzēšanas tvertnē. 

Tilpnes ūdens apmaiņas ātrums šāda tipa sistēmā parasti ir divas līdz piecas reizes diennaktī caur recirkulācijas sistēmu. Šāda tipa sistēmas darba nodrošināšanai nepieciešama ikdienas stāvcaurules sieta un „lamatu” tīrīšana, kā arī tilpnes apakšdaļas attīrīšana no nosēdumiem. 

Ilgtermiņa darba nodrošināšanai diennaktī nepieciešama ūdens nomaiņa 20 – 30 procentu apjomā no kultūras apjoma (šo kultūras daudzumu var izmantot zivju kāpuru barošanai vai vienkārši aizvadīt prom). Laika gaitā, iegūstot zināmu pieredzi, rotifēriju blīvumu nepārtrauktās darbības sistēmā ir vienkārši uzturēt ap 1000 rotifēriju vienā mililitrā, tomēr ir novērots arī blīvums, kas sasniedz 10 000 rotifēriju/ml.

Barošana

Dabiskajos apstākļos rotifērijas pārtiek no mikroaļģēm, bet to barošanai var izmantot arī dažādas mākslīgi sagatavotas barības. Rotifērijas aktīvi ķer ūdenī peldošas barības daļiņas aptuveni no 1 līdz 10 μm lielumā. Tās ir uz dažādu raugu vai aļģu bāzes ražotas rotifēriju komerciālās barības, kas pieejamas tirdzniecībā. Aktivizēts cepamais raugs ir ticis veiksmīgi izmantots kā samērā lēta barība, izbarojot aptuveni 0,5 g uz miljons rotifērijām. 

Tomēr jāatzīmē, ka šādas diētas gadījumā trūkst svarīgāko aminoskābju un taukskābju, kā arī dažu noteiktu vitamīnu. Līdz ar to, lai sasniegtu maksimālus audzēšanas rādītājus, barība ir jāpapildina.

Dažu pēdējo gadu laikā ir pieaugusi koncentrēto aļģu pastu izmantošana. Šos produktus izvēlas to pieejamības, augstās kvalitātes un zemās cenas dēļ. Ieteicamā šo aļģu pastu deva atkarībā no specifiskiem nosacījumiem ikdienas uzturā ir 1 – 1,5 ml aļģu uz vienu miljonu rotifēriju. Labāk dienas devu sadalīt vairākās barošanas reizēs. 

Peristaltiskā pumpja izmantošana, kas savienots ar taimeri, var atvieglināt barošanas procesu. Lai sasniegtu optimālus ražošanas rādītājus, rotifērijas nedrīkst atstāt bez barošanas ilgāk par pāris stundām. Tām ir ļoti ātrs metabolisms un zarnas iztīrās aptuveni pēc četrām stundām.

Rotifēriju skaitīšana un novērtēšana

Uzskaites un izpētes vajadzībām katru dienu ir jāņem rotifēriju paraugs. Ja kultūra ir labi sajaukta, zonai, no kuras tiek ņemts paraugs, nav nozīmes. Ir svarīgi atzīmēt, ka rotifērijas ir fototaktiskas un var migrēt ūdens tvertnē, tāpēc jāpārliecinās, ka pirms parauga ņemšanas kultūra ir labi sajaukta.

Sākumā dzīvo rotifēriju paraugs ir jāizpēta ar anatomisko mikroskopu. Rotifērijām jābūt ļoti aktīvām un pilnām ar barību. Lēnas vai kūtras rotifērijas var liecināt par nekvalitatīviem ūdens parametriem un norādīt uz šī parametra uzlabošanas nepieciešamību. 

Papildus skropstaiņu vienšūņu esamības vai neesamības noteikšanai ir jāaplūko arī vispārējā kultūras tīrība. Kaut gan bieži gadās, ka rotifēriju kultūrās ir daži skropstaiņi, jo tie konkurē ar rotifērijām skābekļa un barības ieguvē. 

Pārlieku liels vienšūņu daudzums bieži norāda uz pārāk augstu izšķīdušo organisko vielu līmeni un uz apstākļiem, kas nav ideāli piemēroti rotifēriju audzēšanai. Augstu vienšūņu līmeni var pazemināt, atlasot rotifērijas ar 55 μm smalku savākšanas sietiņu, kārtīgi noskalojot un atsākot rotifēriju kultūras audzēšanu.

Viens no rotifēriju skaita noteikšanas veidiem ir šāds: pēc dzīvā parauga izpētes ar pipeti paņemiet 1 ml vidēja parauga un ievadiet to Gorjajeva asins formelementu skaitīšanas kamerā. Pēc tam, lai imobilizētu rotifērijas, pievienojiet vienu vai divas piles formalīna vai Lugola šķīduma. Novietojiet Gorjajeva kameru uz mikroskopa 40x palielinājumā, saskaitiet visas rotifērijas un atsevišķi rotifērijas ar olām. Pirms rotifēriju ievietošanas Gorjajeva kamerā, ja rotifēriju blīvums sasniedz 1000/ml, var rasties nepieciešamība paraugu atšķaidīt. Ļoti svarīgi, cik ir rotifērijas ar olām, tas ir populācijas veselības rādītājs. Veselīgā kultūrā rotifēriju skaits ar olām veido 30 procentus un vairāk. Ir pieļaujams arī skaits, kas veido 15 – 20 procentus, tomēr šajā gadījumā samazināsies kultūras pieaugšanas rādītāji. Samazinājums <15 procentiem bieži norāda uz to, ka nosacījumi ūdenstilpnē ir zemāki par optimālajiem, barošanas normu vai ūdens kvalitātes dēļ. Tas nekavējoties ir jālabo.

Cits visai viegls rotifēriju blīvuma noteikšanas paņēmiens ir šāds: ar 1,0 ml pipeti paņemiet paraugu no rezervuāra ar 0,1ml gradācijām. Saskaitiet rotifērijas 0,1 ml un sareiziniet ar 10. Katrai kultūrai visi aprēķini ir jāveic divas vai trīs reizes, pēc tam ir jāaprēķina vidējais rādītājs.

Neatkarīgi no izvēlētās audzēšanas sistēmas vai rotifēriju barošanas veida ir svarīgi paturēt prātā, ka rotifērijas ir tas, ko tās ēd. Noteikta barības var sekmēt labus augšanas rādītājus, bet var nenodrošināt zivju kāpuru attīstībai nepieciešamo uztura vērtību. Ar dažiem izņēmumiem, pirms rotifēriju izbarošanas zivju kāpuriem, to uzturvērtība ir jāpalielina ar īpašas formulas bagātinošo barību.