Zandarts (Sander lucioperca L) ir vērtīgs rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas objekts, ar kura mākslīgo pavairošanu resursu atražošanas, kā arī preču produkcijas iegūšanas nolūkos nodarbojas daudzās valstīs, arī Latvijā. Līdz šim zandartu pavairošanā izmantotās metodes ir bijušas maz efektīvas, jo balstās vaislinieku pamatā dabisku nārstu zivju audzētavu dīķos vai baseinos uz speciālām mākslīgā substrāta ligzdām. Tagad Polijā, realizējot Eiropas Padomes finansētu zinātnisku projektu, ir izstrādāta jauna biotehnoloģija zandarta mākslīgai pavairošanai un rezultāti apkopoti rokasgrāmatā: Artificial reproduction of pikeperch, Olzstyn, 2007. Jaunā metode balstīta uz reproduktīvā cikla efektīvu vadīšanu un ikru nobriešanas precīzu kontroli, kas ļauj nekļūdīgi noteikt īsto brīdi to mākslīgai apaugļošanai. Publikācijā ir detalizēti aprakstīti un labi ilustrēti visi zandarta mākslīgās pavairošanas biotehniskie procesi. Vaisliniekus iztur baseinos, nodrošinot ūdens temperatūru 14-16oC, gaismas un tumsas periodu maiņu 12:12, kā arī labu skābekļa režīmu ( ne mazāk par 6 mg/l). Jānovērtē zandartu veselības stāvoklis un jāveic to profilaktiskā vai ārstnieciskā apstrāde (ar oksitetraciklīnu u.c.) gan pirms, gan arī pēc nārsta. Vaislinieku nobriešanas tiešai pārbaudei tos ievieto anestezējošā vannā un ar biopsijas katetra palīdzību iegūst ikru paraugu. Kontrolējot oocītu attīstības stadijas ar mikroskopu, tiek noteikts hormonālās stimulācijas īstais brīdis, lai varētu vaisliniekus noslaukt un mākslīgi apaugļot. Hormonālai stimulācijai injekciju veidā var izmantot gan dabiskos (karpas hipofīzes), gan sintētiskos (horiona u.c.) gonadotropo hormonu preparātus. Pareizā stadijā veikta injecēšana dod ātru efektu, t.i., nodrošina ovulāciju 1-2 stundu laikā. Noslaucot arī tēvus, ikrus apsēklo ar „sauso” metodi. Ikru atmazgāšanai no lipīguma rekomendē izmantot talka un sāls šķīdumu, bet var pielietot arī citus preparātus. Zandarta ikru inkubācijai izmanto standarta Veisa tipa aparātus. Rekomendējamā ūdens temperatūra ir 15-17oC. Inkubācijas laikā manipulējot ar temperatūras, kā arī ūdens caurplūduma regulējamām svārstībām var panākt visu kāpuru vienlaicīgu izšķilšanos ar 90% iznākumu. Rokas grāmatā doti arī praktiski padomi kāpuru izturēšanai, dzīvīguma nodrošināšanai un noteikšanai. Kāpuru mākslīgās barošanas un intensīvas audzēšanas jautājumi šajā rokasgrāmatā nav skarti, taču attiecīgie pētījumi Polijā un citur jau tiek veikti.

Zandartu pavairošanas rokasgrāmata pilnā apjomā angļu valodā