Aicinām savam kolektīvam pievienoties Konsultantu/-i stratēģiskās attīstības, sabiedrisko attiecību, komunikācijas un protokola jautājumos

(1 amata vieta, uz nenoteiktu laiku)

 

PRASĪBAS:

 • augstākā izglītība vai vēl nepabeigtas studijas sabiedrisko attiecību, žurnālistikas jomā vai citās jomās, kas nodrošina amata pienākumu izpildei nepieciešamās prasmes,
 • zināšanas un pieredze komunikācijā ar sabiedrību un dažādām tās grupām,
 • zināšanas un pieredze sabiedrisko attiecību veidošanā, organizāciju un indivīdu tēla veidošanā un pasākumu organizēšanā,
 • spēja analizēt sabiedrisko attiecību praksi, mācoties, pārņemot un ieviešot labākos piemērus,
 • pieredze darbā ar sociālo tīklu platformām un rīkiem, sociālo tīklu satura veidošanā un noformēšanā,
 • pieredze interviju, runu, uzrunu un rakstu sagatavošanā,
 • teicamas valsts valodas, labas angļu valodas un vēlams krievu valodas zināšanas mutvārdos un rakstiski,
 • prasme savā darbā izmantot gan standarta programmatūru (MS Office), gan jaunākās informācijas tehnoloģijas, tehniskos rīkus un risinājumus,
 • spēja operatīvi novērtēt un analizēt situāciju un patstāvīgi pieņemt lēmumus savas kompetences ietvaros, kā arī prasme argumentēti tos pamatot gan Institūta ietvaros, gan publiski, vienlaikus izvērtējot un analizējot situāciju no sabiedrisko attiecību viedokļa,
 • spēja strādāt individuāli un komandā, kā arī paaugstinātas psiholoģiskās slodzes apstākļos,
 • spēja efektīvi plānot un, nosakot prioritātes, organizēt savu darbu,
 • spēja uzņemties atbildību, iniciatīva, radošums, enerģiskums, analītiskā domāšana,
 • izcilas komunikācijas un sadarbības prasmes,
 • izpratne par lietišķā protokola, lietišķās sarakstes un lietišķās etiķetes normu prasībām,
 • pārliecināts, pozitīvi noskaņots, dinamisks, aktīvs līderis, savas jomas profesionālis.

 

PIENĀKUMI:

 •      plānot un vadīt komunikācijas un sabiedrisko attiecību jomu Institūtā,
 • veidot, koordinēt un veicināt Institūta iekšējo un ārējo komunikāciju,
 • izstrādāt sabiedrisko attiecību un komunikācijas stratēģiju Institūtā, piedalīties tās īstenošanā,
 • nodrošināt Institūta atpazīstamību nozarē, veidojot tā tēlu un informējot par sasniegumiem,
 • nodrošināt atbalstu pārdošanas kampaņām, organizēt projektu izstrādi, kas saistīti ar Institūta pakalpojumu / izmeklējumu / metožu / iekārtu ieviešanu u.tml.,
 • regulāri aktualizēt informāciju Institūta tīmekļa vietnē www.bior.lv ,
 • sociālo tīklu satura veidošana atbilstoši Institūta darbības jomām, kā arī Institūta kopējā tēla veidošana,
 • veidot un uzturēt sadarbību ar plašsaziņas līdzekļiem, medijiem, gatavojot preses relīzes, publikācijas u.tml.

 

PIEDĀVĀJAM:

 • iespēju iegūt profesionālo pieredzi valsts nozīmes pētniecības centrā,
 • interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu,
 • atalgojumu (no 1500 līdz 1647 eiro pirms nodokļu nomaksas) un stabilas sociālās garantijas.

 

Pieteikuma dokumentus (CV un motivācijas vēstuli) lūdzam sūtīt elektroniski: cv@bior.lv ar norādi „Konsultants” līdz 2020.gada 13.jūnijam.  Tālrunis uzziņām: 67620668.

Sazināsimies ar pretendentiem, kuri tiks izvirzīti konkursa 2.kārtai.

Lūdzam ievērot, ka par konkursa rezultātiem informēsim tikai uz interviju uzaicinātos pretendentus.

 

Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR”, kontaktinformācija Lejupes iela 3, Rīga,  apstrādās Jūsu iesniegto informāciju (t.sk. personas datus) augstāk norādītā personāla atlases konkursa norises nodrošināšanai. Jūsu dati tiks saglabāti trīs mēnešus pēc konkursa norises veikšanas. Ar sīkāku savu tiesību aprakstu saistībā ar personas datu apstrādi Jūs varat iepazīties www.bior.lv vai vēršoties pie datu aizsardzības speciālista: datuaizsardziba@bior.lv