Direktors

Aivars Bērziņš
Direktors
Dr. med. vet.
CV

Pārējie

Ināra Driksna
Direktora vietniece finanšu jautājumos
Dr. oec.
Olga Valciņa
Direktora vietniece laboratoriju jautājumos
Mg. biol.
Vadims Bartkevičs
Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorijas vadītājs
Dr. chem.
Svetlana Makarova
Medicīnas mikrobioloģijas laboratorijas vadītāja

Didzis Ustups
Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs
Dr. biol.
Ivars Putviķis
Zivju audzētavas "Tome" vadītājs

Zigfrīds Rozentāls
Tehniskā nodrošinājuma departamenta vadītājs