Direktors

Aivars Bērziņš
Direktors
Dr. med. vet.

Pārējie

Ināra Driksna
Direktora vietniece finanšu jautājumos
Dr. oec.
Olga Valciņa
Direktora vietniece laboratoriju jautājumos
Mg. biol.
Vadims Bartkevičs
Ķīmijas laboratorijas vadītājs
Dr. chem.
Didzis Ustups
Zivju resursu pētniecības departamenta vadītājs
Dr. biol.
Ivars Putviķis
Zivju audzētavas "Tome" vadītājs

Zigfrīds Rozentāls
Tehniskā nodrošinājuma departamenta vadītājs