Ķīmijas laboratorija

Ķīmijas laboratorija ir Institūta “BIOR” struktūrvienība, kas nodarbojas ar ķīmisko rādītāju izpēti un analīzēm pārtikas produktos, apkārtējās vides paraugos un citos objektos. Laboratorijas rīcībā ir Baltijas laboratoriju vidū lielākais hromatogrāfijas un masspektrometrijas iekārtu klāsts, kā arī īpaši kvalificēts zinātniskais un tehniskais personāls. Laboratorijā strādā vairāki ķīmijas zinātņu doktori, kas veic pētījumus par ķīmisko piesārņotāju izplatību, kā arī izstrādā mūsdienu analīzes metodes. Vairāk kā 100 laboratorijas publikācijas ir iekļautas Scopus un Web of Science datubāzēs. Institūta “BIOR” ķīmijas laboratorija pilda vairākas valsts deleģētās references funkcijas, sadarbojoties ar Eiropas references laboratorijām. Vairāki laboratorijas zinātnieku pārstāv Latviju Eiropas ekspertu darba grupās, sniedzot savu viedokli un ekspertīzi svarīgu jautājumu risināšanā.

Ķīmijas laboratorijā ietilpst trīs grupas:

 

Elementanalīzes grupa veic fizikāli ķīmiskus un ķīmiskus izmekējumus ūdens un notekūdens paraugos, kā arī ķīmisko elementu noteikšanu pārtikā, barībā un vides paraugos. Ūdens un notekūdens paraugu testēšanai tiek izmantots kā laboratorijas standarta aprīkojums, tā arī musdienu tehnoloģijas analizators Thermo Scientific Gallery Discrete Analyzer. Elementu noteikšanai pārtikā un barībā izmanto Induktīvi saistītās plazmas masspektrometru ICP-MS  Agilent 7700x. Nodaļas rīcībā ir arī gamma spektrometrs BSI GS-02-97, ar kura palīdzību iespējams noteikt pārtikas produktos un dzīvnieku barībā dažādus radionuklīdus. Savukārt ar šķidruma scintilācijas skaitītāju Perkin Elmer Quantulus 1220 nosaka arī Sr-90.

Hromatogrāfijas grupa veic pārtikas, vides un bioloģisko paraugu hromatogrāfiskās analīzes, izmantojot gan dažādu veidu tradicionālās detektēšanas sistēmas (refraktometrijas, konduktivitātes, fluorescences, ultravioletās gaismas u.c.), gan tādas masspektrometrijas sistēmas kā tandēma masspektrometriju, augstas izšķirtspējas masspektrometriju un hibrīda masspektrometriju (piemēram, Orbitrap).

Masspektrometrijas izcilības grupa apvieno modernās instrumentālās analīzes iespējas ar izcilo pieredzi, testējot dažādā veida pārtikas produktus, dzīvnieku barību un apkārtējas vides objektus. Analītiskās metodes ļauj veikt noturīgo organisko piesārņotāju (piem., dioksīni un PHB), pesticīdu, benzopirēna un citu kaitīgo vielu analīzi ultra-zemās koncentrācijās.