Pārtikas un vides izmeklējumu laboratorija (PVIL) ir Institūta lielākā struktūrvienība, kas nodrošina plašu funkciju klāsta izpildi. Tās darbības sfērā ietilpst sekojošas jomas:

  • pārtikas produktu, dzīvnieku barības, ūdens un citu objektu analīzes atbilstoši valsts institūciju, uzņēmumu un privātpersonu pasūtījumiem;
  • references funkciju nodrošināšana, sadarbojoties ar Eiropas References laboratorijām un koordinējot Institūta reģionālo struktūrvienību un citu pārtikas apritē iesaistīto laboratoriju aktivitātes;
  • pētījumu veikšana pārtikas un vides zinātnes jomā;
  • personāla apmācība par laboratorisko izmeklējumu, paraugu ņemšanas, laboratorijas kvalitātes sistēmas un pārtikas likumdošanas jautājumiem;
  • mikrobioloģisko barotņu sagatavošana Institūta laboratorijām un citām laboratorijām;
  • piena paraugu gatavošana iekārtu kalibrēšanai piena pārstrādes uzņēmumu un ciltslietu laboratorijām; 
  • pārtikas produktu un ūdens paraugu ņemšana laboratorijas analīzēm pēc laboratorijas klientu pieprasījuma.

 

Elementanalīzes nodaļa

Elementanalīzes nodaļā iespējams noteikt dažādus mikro, makro un arī radionuklīdos elementus dažādās matricās. Nodaļa strādā ar sekojošām iekārtām: ICP-MS, gamma spektrometru un šķidruma scintilācijas skaitītāju.

Ķīmijas nodaļa

Ķīmijas nodaļa veic pārtikas produktu, to izejvielu, dzīvnieku barības un ūdens fizikāli ķīmisko un ķīmisko testēšanu un pārtikas produktu sensorisko (organoleptisko) vērtēšanu. Ķīmijas nodaļā veic testus, pēc kuru rezultātiem var izvērtēt ūdens (dzeramais, peldūdens, notekūdens) kvalitāti, piena un piena produktu, gaļas un gaļas produktu, zivju un zivju produktu, augļu, dārzeņu, taukvielu, dzērienu, graudu, miltu, maizes, konditorejas izstrādājumu, lopbarības kvalitāti.

Mikrobioloģijas nodaļa

Mikrobioloģijas nodaļas darbinieki veic ūdens, pārtikas produktu, kosmētisko līdzekļu un vides paraugu mikrobioloģisko testēšanu. Nodaļai ir plašākā akreditēto pārtikas produktu mikrobioloģisko metožu sfēra Latvijā.

Parazitoloģijas nodaļa

Parazitoloģijas nodaļa veic plaša spektra pārtikas produktu un veterināro paraugu parazitoloģisko izmeklēšanu. Nodaļai ir plašākā akreditēto parazitoloģisko metožu sfēra pārtikas produktu un veterināro izmeklējumu jomā Latvijā.

Nodaļas eksperti sniedz konsultācijas par pārtikas produkcijas kvalitātes jautājumiem parazitoloģijas jomā, kā arī veic valsts struktūrā strādājošo un citu interesentu apmācības.

Šķidruma hromatogrāfijas nodaļa

Šķidrumu hromatogrāfijas nodaļā tiek veiktas pārtikas, vides un bioloģisko paraugu hromatogrāfiskās analīzes, izmantojot gan dažādu veidu tradicionālās detektēšanas sistēmas (refraktometrijas, konduktivitātes, fluorescences, ultravioletās gaismas u.c.), gan tādas masspektrometrijas sistēmas kā tandēma masspektrometriju, augstas izšķirtspējas masspektrometriju un hibrīda masspektrometriju (piemēram, Orbitrap).

Gāzu hromatogrāfijas nodaļa

Gāzu hromatogrāfijas nodaļa apvieno modernās instrumentālās analīzes iespējas ar izcilo pieredzi, testējot dažādā veida pārtikas produktus, dzīvnieku barību un apkārtējas vides objektus. Akreditētas saskaņā ar ISO/IEC 17025, analītiskās metodes ļauj veikt noturīgo organisko piesārņotāju (piem., dioksīni un PHB), pesticīdu, benzopirēna un citu kaitīgo vielu analīzi ultra-zemās koncentrācijās.