Klientu apkalpošanas nodaļas ikdienas darbs saistīts ar kvalitatīvu, profesionālu un efektīvu klientu apkalpošanu. Nodaļā tiek pieņemti testēšanas paraugi, ko iesniedz gan fiziskas, gan juridiskas personas (paškontroles un valsts uzraudzības paraugi). Klientu apkalpošanas eksperti un speciālisti informē klientus par laboratorijas akreditācijas sfērām, veicamo izmeklējumu iespējām, testēšanas metodēm, izcenojumiem, maksimālajiem testēšanas termiņiem, kā arī par citiem BIOR piedāvātajiem pakalpojumiem.