links2
Raksts 05.06.2018
"BIOR" veic pārtikas ražotāju aptauju par uzturvērtības informācijas iegūšanu pārtikas produktu marķēšanai Institūts "BIOR" veic Latvijas pārtikas ražotāju aptauju par metodēm un problēmām, kas saistītas ar pārtikas produktu marķēšanu un ...
links2
Raksts 28.05.2018
Seminārs: „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā”. Tiek aicināti Zivju fonda pasākuma ...
links2
Raksts 28.05.2018
Institūtā “BIOR” 24. un 25. maijā notika Ziemeļvalstu un Baltijas valstu Veterinārijas un pārtikas nekaitīguma institūtu direktoru darba tikšanās Uz tikšanos bija ieradušies iestāžu vadītāji no Somijas, Zviedrijas, Igaunijas, Islandes, ...
links2
Raksts 08.05.2018
Zinātniskā institūta “BIOR” pētnieki papildina Latvijas upes un ezerus ar zušu mazuļiem Lai sekmētu Eiropas zušu skaita pieaugumu, zinātniskā institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta pētnieki un Valsts vides dienesta ...
links2
Raksts 03.05.2018
Zivju augšanas, izdzīvotības, migrāciju un atgriešanās novērtēšanai Zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departaments izmanto zivju iezīmēšanu. 2018. gadā ar piekarzīmītēm tiks iezīmēti laši, taimiņi, līdakas, zuši un nēģi. Šā ...