links2
Raksts 17.06.2019
No 13. līdz 14. jūnijam Institūtā "BIOR" norisinājās COST akcijas CA18131 - Statistikas un mašīnmācīšanas metodes cilvēka mikrobioma pētījumos (Statistical and machine learning techniques in human microbiome studies) pirmā darba ...
links2
Raksts 12.06.2019
Institūta “BIOR” darbinieki papildina Latvijas upes ar nēģu kāpuriem Arī šogad maija beigās/ jūnija sākumā Institūta "BIOR" Zivju resursu pētniecības departamenta un zivju audzētavu darbinieki papildināja Daugavas, Gaujas un Ventas ...
links2
Raksts 29.05.2019
Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 devītā posma aktualitātes Devītajā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 posmā tika veikti pētījumi par izstrādātās hinolonu noteikšanas metodes efektivitāti, testējot putnu gaļas paraugus. Hinolonu atliekas netika konstatētas, jo pielietotās metodes jutība ...
links2
Raksts 23.05.2019
21. maijā Institūtā “BIOR” notika seminārs “Jaunākās kvalitātes kontroles metodes pārtikas ražošanā” Seminārā Institūta “BIOR” pētnieki un eksperti klātesošos iepazīstināja ar jaunākajām zinātniskajām metodēm, kuras ir iespējams izmantot pārtikas kvalitātes ...
links2
Raksts 21.05.2019
Institūts “BIOR” piedāvā jaunu metodi E.Coli noteikšanai peldūdeņos: "LVS EN ISO 9308-3:2006. Ūdens kvalitāte. Escherichia coli un koliformas baktēriju noteikšana un uzskaite. 3.daļa: Mikrometode (visiespējamākais skaits), E.coli noteikšana un uzskaite ...