links2
Raksts 15.07.2018
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. ...
links2
Raksts 20.06.2018
Institūta “BIOR” īstenotā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares” piektajā posmā tika izstrādāta inovatīva instrumentālā ...
links2
Raksts 13.06.2018
Institūtā “BIOR” notika seminārs “Antimikrobiālā rezistence un atbildīga antibakteriālo līdzekļu lietošana veterinārmedicīnā” Noslēdzas Zemkopības ministrijas atbalstīts projekts “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā”, kas tika īstenots Valsts ...
links2
Raksts 11.06.2018
7. un 8. jūnijā Klaipēdā notika Baltijas valstu Pārtikas un veterināro laboratoriju vadītāju tikšanās Tikšanās laikā tika pārrunātas aktualitātes Lietuvas, Igaunijas un Latvijas laboratoriju darbībā pārtikas, vides un veterinārajā jomā: ...
links2
Raksts 05.06.2018
Aicinām uz semināru “Antimikrobiālā rezistence un atbildīga antibakteriālo līdzekļu lietošana veterinārmedicīnā” Rīgā, Lejupes ielā 3 š.g. 12.jūnijā plkst. 10.00. Vietu skaits ierobežots Savu dalību seminārā lūdzam pieteikt, rakstot uz epastu ...