links2
Raksts 20.04.2020
DG Environment, EK secinājumi (prezentācija) par 3Rs integrēšanu dalībvalstīs un statistika par izmēģinājumos un diagnostikā izmantotiem dzīvniekiem (Directive 2010/63 EU) Secinājumi par Direktīvas 2010/63 ES un 3Rs ieviešanas progresu: Precīzi ...
links2
Raksts 20.04.2020
Tiek piemērots nomas maksas samazinājums Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts „BIOR”, pamatojoties uz likumu “Par valsts apdraudējuma un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar Covid-19 ...
links2
Raksts 07.04.2020
Aktualizēta un papildināta informācija sadaļās "COVID-19 un dažādas virsmas" un "COVID-19 un mājdzīvnieki" COVID-19: pārtika, vide un mājdzīvnieki Institūta “BIOR” eksperti ir apkopojuši aktuālo informāciju par vīrusu SARS-CoV-2 un tā ...
links2
Raksts 31.03.2020
Informācija klientiem Institūta "BIOR" laboratorijas saistībā koronavīrusa infekcijas Covid-19 izplatības riskiem un valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, lai maksimāli izvairītos no starppersonu kontaktiem, uzsāk: BEZSKAIDRAS NAUDAS NORĒĶINUS , atsakoties no skaidras ...
links2
Raksts 26.03.2020
Ar š.g. 1. aprīli tiek slēgts paraugu pieņemšanas kabinets Dobelē. Ar citu paraugu pieņemšanas kabinetu atrašanās vietām un darba laikiem varat iepazīties Institūta "BIOR" mājaslapā .