links2
Raksts 05.05.2020
Institūts BIOR veic visaptverošu zinātnisku pētījumu par Covid-19 ietekmi uz iedzīvotāju pārtikas patēriņu un ēšanas paradumiem Institūts “BIOR” uzsāk datu vākšanu pētījumā par pārtikas patēriņa izmaiņām ārkārtas situācijas laikā. Covid-19 ...
links2
Raksts 05.05.2020
Publicēts ziņojums par būtiskākajām 3Rs aktivitātēm JRC Science Hub/ EURL ECVAM website ir publicēts ziņojums “Summary record of the 2019 PARERE meeting” . Ziņojumā ietverta informācija, par būtiskākajām 3Rs aktivitātēm ...
links2
Raksts 05.05.2020
Svarīga informācija izmēģinājumos izmantojamo dzīvnieku lietotājiem un audzētājiem Ir stājies spēkā KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/569 (2020. gada 16. aprīlis), ar ko nosaka vienotu tās informācijas formu un saturu, kura ...
links2
Raksts 22.04.2020
Zinātniskais institūts „BIOR” no 24. aprīļa uzsāk vimbu un zandartu vaislas zivju nozveju Lai nodrošinātu zivju resursu ilgtspējību publiski pieejamās ūdenstilpēs, ir izstrādāta valsts programma „Zivju resursu mākslīgās atražošanas rīcības ...
links2
Raksts 21.04.2020
Apstiprināts EJZF projekts Nr.19-00-F02201-000002 "Zivju audzētavas "Tome" nacionālas nozīmes inovāciju infrastruktūras centra akvakultūrā izveide" Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta ”BIOR” (turpmāk tekstā - ...