links2
Raksts 24.07.2017
Zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš iepazīstināja viesus ar institūta darbību, kā arī pastāstīja par Institūta jaunākajiem projektiem un pētījumiem. Viesiem tika organizēta ekskursija pa “BIOR” laboratorijām, kur viņi varēja ...
links2
Raksts 24.07.2017
1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros apstiprināts projekta pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” 1.1.1.specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo ...
links2
Raksts 24.07.2017
1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros apstiprināts projekta pieteikums Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības ...
links2
Raksts 02.06.2017
Piektdien, 2. jūnijā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs tikās ar Pasaules veterinārās asociācijas ( World Veterinary Association, WVA ) prezidenti Renē Karlsoni ( René Carlson ). Tikšanās laikā amatpersonas pārrunāja koncepcijas ...
links2
Raksts 02.06.2017
Laika posmā no 29. - 31. maijam Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā "BIOR" notika BONUS EEIG pētniecības projekta BONUS BLUEWEBS sadarbības partneru sanāksme. Sanāksmē piedalījās 17 dalībnieki ...