links2
Raksts 27.07.2016
Pārtikas drošibas, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais instītūts "BIOR" izsludina pēcdoktorantu pieteikumu priekšatlasi Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti ...