links2
Raksts 15.09.2017
Š. g. 14. septembrī uzsākās 4 dienu teorētiskās apmācības “Akvakultūras apmācība vidēja līmeņa speciālistiem”, kas norisinās EJZF projekta Nr. 17-00-F02205-000001 ietvaros. Apmācības pulcē 9 akvakultūras saimniecību pārstāvjus, kuri vēlas iegūt ...
links2
Raksts 13.09.2017
Institūta “BIOR” īstenotā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares” otrajā posmā tika turpināts darbs pie ...
links2
Raksts 12.09.2017
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1.4. pasākuma "P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana" ietvaros Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” izstrādātā ...
links2
Raksts 11.09.2017
2017.gada septembrī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” eksperti uzņēma divus Ukrainas valsts laboratoriskās diagnostikas un veterinārās ekspertīzes Institūta pārstāvjus – molekulārās diagnostikas daļas vadītāju Marinu Sapačovu ...
links2
Raksts 08.09.2017
Piektdiena, 8. septembris Zinātniskā institūta “BIOR” eksperti pastāstīs par dzeramā ūdens paraugu ņemšanas procedūru, dzīvnieku barības izmeklējumiem, kā arī citiem laboratoriju pakalpojumiem. Interesanti! Bērniem: izglītojoša spēle “Saldais un Sāļais”. Pieaugušajiem ...