links2
Raksts 15.12.2017
Institūta “BIOR” īstenotā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares” trešajā posmā tika turpināts darbs pie ...
links2
Raksts 14.12.2017
EJZF pasākuma projekta Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” noslēgušās teorētiskās apmācības “Akvakultūras Ietekme uz vidi un karpu audzēšana (Karpu pavairošana, mazuļu ...
links2
Raksts 13.12.2017
2017. gada 6. decembrī zinātniskā institūta “BIOR” doktorants Ingars Reinholds piedalījās Valsts izglītības attīstības aģentūras un Latvijas Jauno zinātnieku apvienības potenciālajiem zinātniekiem – vidusskolēniem un studentiem – organizētajā diskusiju forumā ...
links2
Raksts 28.11.2017
24. novembrī viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” norisinājās Valsts pētījumu programmas “Latvijas ekosistēmu vērtība un tās dinamika klimata ietekmē (EVIDEnT)” 3. zinātniskā konference. Konferences laikā Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un ...
links2
Raksts 28.11.2017
EJZF projekta Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros tiek organizētas teorētiskās apmācības akvakultūras saimniecību pārstāvjiem. Apmācības norisināsies 13.12.2017. Akvakultūras pētniecības un ...