links2
Raksts 23.01.2018
2018. gadā Institūts “BIOR” piedalās sekojošu zinātnes projektu ieviešanā: 1. Zinātniski pamatoti labas ražošanas prakses ieteikumi Campylobacter spp . Izplatības samazināšanai svaigā putnu gaļā . Projekta mērķis ir noskaidros Campylobacter ...
links2
Raksts 18.01.2018
1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros 2017.gada 4.novembrī institūts BIOR noslēdza vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai ...
links2
Raksts 05.01.2018
Noslēdzies EJZF projekts Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”. Līdz ar 2017. gada beigām ir noslēdzies EJZF projekts Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta ...
links2
Raksts 28.12.2017
2017. gada novembrī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” viesojās Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūras “Узстандарт” laboratorijas eksperte Marina Savenko. Institūta pārstāvji iepazīstināja viesi ar “BIOR” ...
links2
Raksts 27.12.2017
Latvijas Zinātņu akadēmija (LZA) nosaukusi 12 nozīmīgākos sasniegumus Latvijas zinātnē 2017. gadā. Viens no tiem ir zinātniskā institūta “BIOR” pētījums par farmaceitisko savienojumu atlikumu izplatību Latvijas apkārtējās vides objektos. Pētījumā ...