links2
Raksts 08.03.2018
Zinātniskajā institūtā “BIOR” ir uzstādīta unikāla iekārta: ultra augstas izšķirtspējas Furjē transformācijas jonu ciklotrona rezonanses (ICR) masspektrometrs (MS) pētījumiem par ķīmisko vielu saturu pārtikas produktos, kas iegādāta ERAF projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 ...
links2
Raksts 06.03.2018
Zinātniskajā institūtā “BIOR” projekta Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 ietvaros iesākti pētījumi par oglekļa nanomateriālu cietfāzu ekstrakcijas sorbentu pielietojamību mikotoksīnu noteikšanai graudaugu pārtikā. Pētījuma autori: I. Reinholds, V. Bartkevičs, I. Pugajeva, E. Bogdanova. Zinātniskā ...
links2
Raksts 05.03.2018
Zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš no 1. līdz 2. martam piedalījās Starptautiskā epizootiju biroja (OIE) rīkotajā apspriedē par ilgtspējīgu laboratoriju biodrošību, kas notika Parīzē. Apspriedes laikā tika pārrunāti jautājumi ...
links2
Raksts 28.02.2018
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” direktors Dr.med.vet., Ph.D. Aivars Bērziņš piedalījās Latvijas vēstniecības Uzbekistānā rīkotajā seminārā “Latvijas lauksaimniecības eksperti Latvijas – Uzbekistānas sadarbībai ekonomikā un izglītībā”, ...
links2
Raksts 21.02.2018
19. februārī Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Veterinārmedicīnas fakultātē promocijas darbu “Cirkovīrusu - 2 inficētu sivēnu limfmezglu reaktivitāte” aizstāvēja Inga Pigiņka-Vjačeslavova un ieguva veterinārmedicīnas zinātņu doktora grādu morfoloģijas apakšnozarē. Promocijas darba ...