links2
Raksts 24.04.2018
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās ...
links2
Raksts 24.04.2018
Šodien, 24. aprīlī, Institūtā “BIOR” notika seminārs piena un piena produktu testēšanas laboratoriju speciālistiem. Semināra laikā “BIOR” direktors Aivars Bērziņš pastāstīja par institūta aktualitātēm, zinātnisko darbību, laboratoriju kapacitāti, kā arī ...
links2
Raksts 18.04.2018
1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un otrā posma ietvaros izstrādāja atbilstošu pētījuma ...
links2
Raksts 05.04.2018
Projekta "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros zinātniskā institūta “BIOR” vadošā pētniece Gunita Deksne veic pētījumu „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei.” Projekta būtība ir izveidot Ekselences centru ...
links2
Raksts 05.04.2018
Projekta "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros zinātniskā institūta “BIOR” vadošā pētniece Gunita Deksne veic pētījumu „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei.” Projekta būtība ir izveidot Ekselences centru ...