links2
Raksts 01.11.2017
2017.gada 1.novembrī parakstīta vienošanās starp Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta nr. 1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana ...
links2
Raksts 18.10.2017
2017.gada 1.novembrī institūts BIOR plāno noslēgt vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” īstenošanas uzsākšanu. Pēc ...
links2
Raksts 12.10.2017
Semināru, kas notika 10. oktobrī, rīkoja Zemkopības ministrija sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, Pārtikas veterināro dienestu un Latvijas Valsts Augļkopības institūtu, kas piedalījās kopprojektā: ...
links2
Raksts 05.10.2017
Zemkopības ministrija sadarbībā ar Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR”, Pārtikas veterināro dienestu un Dārzkopības institūtu pabeigusi darbu projektā “Augļu un dārzeņu konservu ražošana. Konservēšanas alternatīvās metodes”. ...
links2
Raksts 05.10.2017
29. septembrī delegācija no Honkongas kompetentajām iestādēm, kas bija ieradusies Latvijā, lai pārliecinātos par putnkopības uzņēmumu ražošanas un produkcijas nekaitīguma kontroli, viesojās arī Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā ...