links2
Raksts 28.08.2018
Projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” aktualitātes laikā no 01.05.2018. līdz 31.07.2018. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta nr. 1.1.1.4/17/I/006 ...
links2
Raksts 20.08.2018
Institūts „BIOR” īsteno pētījumu „Dažādu karpu šķirņu mazuļu audzēšana un salīdzināšana Latvijas apstākļos” Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” filiāles „Dole” zivju mazuļu audzēšanas ...
links2
Raksts 20.08.2018
Zinātniskā institūta "BIOR" zivju dīķos tiek realizēts akvakultūras inovāciju projekts Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” zivju audzētavas „Tome” un tās filiāles „Dole” zivju mazuļu audzēšanas dīķos ...
links2
Raksts 13.08.2018
Aicinām pieteikties akvakultūras saimniecības uz konsultācijām EJZF projekta Nr. 18-00-F02205-000001„Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām” ietvaros interesentiem tiek piedāvātas praktiskās un teorētiskās zināšanas un ...
links2
Raksts 07.08.2018
Aicinām pieteikties zvejniekus un zvejas uzņēmumus apaļā jūrasgrunduļa zvejas iespēju izvērtēšanai Lai izvērtētu apaļā jūrasgrunduļa zvejas iespējas rudens periodā un sniegtu zinātniski pamatotu rekomendāciju Zemkopības ministrijai, Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības ...