links2
Raksts 03.05.2018
Zivju augšanas, izdzīvotības, migrāciju un atgriešanās novērtēšanai Zinātniskā institūta “BIOR” Zivju resursu pētniecības departaments izmanto zivju iezīmēšanu. 2018. gadā ar piekarzīmītēm tiks iezīmēti laši, taimiņi, līdakas, zuši un nēģi. Šā ...
links2
Raksts 27.04.2018
Rīgas Stradiņa universitātes studenti iepazīstas ar institūta “BIOR” darbību Šodien zinātniskajā institūtā “BIOR” ieradās Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) ceturtā un piektā studiju gada medicīnas studenti, lai iepazītos ar institūta darbību ...
links2
Raksts 24.04.2018
Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.5. pasākuma "Atbalsts starptautiskās ...
links2
Raksts 24.04.2018
Šodien, 24. aprīlī, Institūtā “BIOR” notika seminārs piena un piena produktu testēšanas laboratoriju speciālistiem. Semināra laikā “BIOR” direktors Aivars Bērziņš pastāstīja par institūta aktualitātēm, zinātnisko darbību, laboratoriju kapacitāti, kā arī ...
links2
Raksts 18.04.2018
1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un otrā posma ietvaros izstrādāja atbilstošu pētījuma ...