links2
Raksts 25.07.2018
Eksperti no Uzbekistānas apgūst Institūta “BIOR” pieredzi No 16. līdz 20. jūlijam Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskajā institūtā “BIOR” pieredzes apmaiņas un apmācību vizītē ieradās Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas ...
links2
Raksts 18.07.2018
1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai un profilaksei” un trešā posma ietvaros projekta rezultatīvo rādītāju ...
links2
Raksts 15.07.2018
Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.1. ...
links2
Raksts 20.06.2018
Institūta “BIOR” īstenotā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 “Inovatīvu instrumentāli analītisko metožu izstrāde un pielietojums kombinētai plaša spektra ķīmiskā un bioloģiskā piesārņojuma izpētei, atbalstot prioritārās Bioekonomikas nozares” piektajā posmā tika izstrādāta inovatīva instrumentālā ...
links2
Raksts 13.06.2018
Institūtā “BIOR” notika seminārs “Antimikrobiālā rezistence un atbildīga antibakteriālo līdzekļu lietošana veterinārmedicīnā” Noslēdzas Zemkopības ministrijas atbalstīts projekts “Lauksaimniecības resursi ilgtspējīgai kvalitatīvas un veselīgas pārtikas ražošanai Latvijā”, kas tika īstenots Valsts ...