links2
Raksts 29.05.2019
Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 devītā posma aktualitātes Devītajā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 posmā tika veikti pētījumi par izstrādātās hinolonu noteikšanas metodes efektivitāti, testējot putnu gaļas paraugus. Hinolonu atliekas netika konstatētas, jo pielietotās metodes jutība ...
links2
Raksts 23.05.2019
21. maijā Institūtā “BIOR” notika seminārs “Jaunākās kvalitātes kontroles metodes pārtikas ražošanā” Seminārā Institūta “BIOR” pētnieki un eksperti klātesošos iepazīstināja ar jaunākajām zinātniskajām metodēm, kuras ir iespējams izmantot pārtikas kvalitātes ...
links2
Raksts 21.05.2019
Institūts “BIOR” piedāvā jaunu metodi E.Coli noteikšanai peldūdeņos: "LVS EN ISO 9308-3:2006. Ūdens kvalitāte. Escherichia coli un koliformas baktēriju noteikšana un uzskaite. 3.daļa: Mikrometode (visiespējamākais skaits), E.coli noteikšana un uzskaite ...
links2
Raksts 15.05.2019
Eiropas zušu krājuma papildināšana Latvijas ūdeņos Lai palīdzētu atjaunot Eiropas zuša krājumu, zinātniskā institūta "BIOR" pētnieki papildina Latvijas ūdenstilpes un ūdensteces ar stikla zušiem. 14. maijā projekta Nr.19-00-F01114-000001 „Stikla zušu ...
links2
Raksts 14.05.2019
Eiropas Savienības References Laboratorijas un Nacionālo References Laboratoriju pārstāvju sanāksme par halogenēto noturīgo organisko piesārņotāju problēmām pārtikas produktos un dzīvnieku barībā 14. un 15. maijā Institūtā “BIOR” notiek Eiropas Savienības ...