links2
Raksts 28.02.2019
Projekta Nr.1.1.1.4/17/I/006 “Zinātniskā institūta BIOR pētniecības resursu koncentrēšana un institucionālās kapacitātes stiprināšana” aktualitātes laikā no 01.10.2018. līdz 28.02.2019. Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” projekta nr. 1.1.1.4/17/I/006 ...
links2
Raksts 19.02.2019
Zoonozes Q-drudža ietekme uz slaucamo govju reprodukciju un risinājumi slimības sastopamības samazināšanai un dzīvnieku ilgtspējīgai izmantošanai (lzp-2018/2-0109) Pētījuma mērķis ir noskaidrot zoonotiskās slimības Q-drudža ietekmi uz slaucamo govju reprodukciju dažādos ...
links2
Raksts 13.02.2019
Zinātniskajā institūtā “BIOR” 13. februārī Ēnu diena Zinātniskais institūts „BIOR” jau vairākus gadus piedalās Ēnu dienās, kas Latvijā norisinās februāra vidū, un ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras ...
links2
Raksts 18.01.2019
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 piektā posma aktualitātes 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu ...