links2
Raksts 19.02.2019
Zoonozes Q-drudža ietekme uz slaucamo govju reprodukciju un risinājumi slimības sastopamības samazināšanai un dzīvnieku ilgtspējīgai izmantošanai (lzp-2018/2-0109) Pētījuma mērķis ir noskaidrot zoonotiskās slimības Q-drudža ietekmi uz slaucamo govju reprodukciju dažādos ...
links2
Raksts 13.02.2019
Zinātniskajā institūtā “BIOR” 13. februārī Ēnu diena Zinātniskais institūts „BIOR” jau vairākus gadus piedalās Ēnu dienās, kas Latvijā norisinās februāra vidū, un ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras ...
links2
Raksts 18.01.2019
Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta programmas pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 piektā posma aktualitātes 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros vadošā pētniece Gunita Deksne īsteno projektu Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu ...
links2
Raksts 27.12.2018
Projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 septītā posma aktualitātes Septītajā projekta Nr.1.1.1.1/16/A/258 posmā ir pabeigti apraksti pirmās un trešās aktivitātes ietvaros izstrādātajām instrumentāli analītiskajām un molekulārās bioloģijas metodēm latviešu un angļu valodā. Otrās aktivitātes ...
links2
Raksts 21.12.2018
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" pētniece Irina Rozentāle ieguvusi ķīmijas zinātņu doktora grādu. Irinas doktora darba tēma: "Jutīgo masspektrometrisko metožu izstrāde un pielietojums policiklisko aromātisko ogļūdeņražu ...