links2
Raksts 14.05.2019
Eiropas Savienības References Laboratorijas un Nacionālo References Laboratoriju pārstāvju sanāksme par halogenēto noturīgo organisko piesārņotāju problēmām pārtikas produktos un dzīvnieku barībā 14. un 15. maijā Institūtā “BIOR” notiek Eiropas Savienības ...
links2
Raksts 13.05.2019
1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros pēcdoktoranta INGARA REINHOLDA īstenotajā projektā Nr. 1.1.1.2/VIAA/1/16/219 vidusposma zinātniskā atskaite saņēmusi pozitīvu Eiropas ekspertu novērtējumu Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa ...
links2
Raksts 13.05.2019
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts «BIOR» sadarbībā ar RTU Dizaina fabriku plāno īstenot atbalsta aktivitātes inovāciju kopienas «EIT Food» programmā «EIT Food» ir viena no Eiropas Inovāciju ...
links2
Raksts 13.05.2019
Seminārs par kampilobaktēriju izplatību svaigā putnu gaļā un labas ražošanas prakses ieteikumiem 8. maijā Institūtā “BIOR” tikās pārtikas higiēnas un mikrobioloģijas jomas vadošie pētnieki, nozares, Zemkopības ministrijas un Pārtikas un ...
links2
Raksts 10.05.2019
Institūtā “BIOR” viesojas Uzbekistānas aģentūras “Узстандарт” ģenerāldirektors D.Satarovs Sadarbības memoranda, kas parakstīts starp Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātnisko institūtu “BIOR” un Uzbekistānas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas aģentūru “Узстандарт”, ...