links2
Raksts 15.10.2020
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta “BIOR” zivju audzētavas uzsākušas ikgadējo darbu pie vaislas zivju nozvejas Latvijas galvenajās lašupēs Ventā, Gaujā un Daugavā. Šajā rudenī, kā katru gadu, ...
links2
Raksts 13.10.2020
Valsts zinātniskā institūta “BIOR” vadošie pētnieki aicina piedalīties pētījumā Latvijā „Zarnu mikrobioma daudzveidība ar veselību un dzīvesveidu saistītu uztura režīmu ietekmē”, kura ietvaros tiks pētīti iedzīvotāju uztura paradumi saistībā ar ...
links2
Raksts 12.10.2020
Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros apstiprināts projekts Nr. LLI-533 “Latvijas-Lietuvas pārrobežu upju un ezeru ūdensobjektu vienota pārvaldība” TRANSWAT No 2020.gada 1.oktobra Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais ...
links2
Raksts 12.10.2020
Noslēdzies Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts „Pārrobežu upes nēģu krājuma novērtējums un pārvaldība Lietuvā un Latvijā” LAMPREY LLI-310 2020.gada 30 septembrī noslēdzās INTERREG Pārrobežu sadarbības programmas LAT-LIT projekts ...
links2
Raksts 09.10.2020
Valsts zinātniskā institūta "BIOR" laboratorija izveidojusi papildu mobilās COVID-19 testēšanas brigādes, kuras nodrošina izbraukumus pie uzņēmumiem, dažādām iestādēm, skolām, kam tas nepieciešams. Mobilās paraugu ņemšanas mediķu brigādes veic valsts apmaksātus ...