links2
Raksts 09.02.2018
1.februārī zinātniskā institūta “BIOR” direktors Aivars Bērziņš tikās ar Uzbekistānas Republikas Fergānas reģiona gubernatora vietnieku M.Abdurahmanovu un Uzbekistānas pārtikas nozares uzņēmējiem. Tikšanās laikā viesi tika iepazīstināti ar institūta “BIOR” darbību, ...
links2
Raksts 23.01.2018
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts ”BIOR” 2016. - 2018. gadā īsteno Zemkopības ministrijas atbalstītu zinātnisko projektu: “ Ģenētiski modificētu augu sēklu un pavairojamā materiāla iespējamo risku zinātniskā ...
links2
Raksts 23.01.2018
2018. gadā Institūts “BIOR” piedalās sekojošu zinātnes projektu ieviešanā: 1. Zinātniski pamatoti labas ražošanas prakses ieteikumi Campylobacter spp . Izplatības samazināšanai svaigā putnu gaļā . Projekta mērķis ir noskaidros Campylobacter ...
links2
Raksts 18.01.2018
1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" ietvaros 2017.gada 4.novembrī institūts BIOR noslēdza vienošanos ar Valsts Izglītības attīstības aģentūru (VIAA) par pētniecības pieteikuma Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/204 „„One Health” multidisciplināra pieeja atlasītu parazītisko zoonožu epidemioloģijai ...
links2
Raksts 05.01.2018
Noslēdzies EJZF projekts Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta "BIOR" Akvakultūras pētniecības un izglītības centra konsultāciju sniegšana akvakultūras saimniecībām”. Līdz ar 2017. gada beigām ir noslēdzies EJZF projekts Nr. 17-00-F02205-000001 „Zinātniskā institūta ...