links2
links2
links2
Raksts 11.02.2021
Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU) un Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru (LBMC) pašvaldībās veiks notekūdeņu monitoringu un “biobankas” infrastruktūras ...
links2
Raksts 02.02.2021
BIOR piedāvā jaunu pakalpojumu: kriptosporīdiju un žiardiju parazītu klātbūtnes diagnostiku cilvēkiem un dzīvniekiem Valsts zinātniskā institūa "BIOR" Parazitoloģijas grupa piedāvā jaunu pakalpojumu: kriptosporīdiju un žiardiju parazītu klātbūtnes diagnostiku cilvēkiem un ...
links2
Raksts 04.01.2021
2021.gadā tiek turpināti lauksaimniecībā izmantojamie zinātnes pētījumi: “Latvijas izcelsmes medus autentiskuma, kvalitātes un nekaitīguma novērtējums”; “Āfrikas cūku mēra (ĀCM) epidemioloģija, izplatības ierobežošanas un apkarošanas iespējas Latvijā”; “Ar jaunām ģenētisko modifikāciju ...