links2
Raksts 08.04.2021
Institūts "BIOR" uzsāk jauna pētījuma īstenošanu Institūts BIOR uzsāk jauna Zemkopības ministrijas atbalstīta zinātniskā projekta ieviešanu "Deoksinivalenola (DON) un tā metabolītu piesārņojuma izpēte Latvijas lauksaimniecības izcelsmes pārtikas produktos" Pētījuma ietvaros ...
links2
Raksts 01.04.2021
Otrajās Lieldienās “BIOR” COVID-19 testēšanu veiks tikai Rīgā Valsts laboratorijas “BIOR” COVID-19 testēšanas punkti Lieldienu brīvdienās, izņemot otrās Lieldienas, tiks slēgti. Iedzīvotājiem būs iespēja veikt COVID-19 parauga ņemšanu 5.aprīlī testēšanas ...
links2
Raksts 01.04.2021
Īstenots un pabeigts Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsta projekts Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/219 „Masspektrometrijas metožu izstrāde un pielietojums regulēto un mazizpētīto mikotoksīnu satura novērtējumam Latvijas lauksaimniecības un pārtikas produktos prioritārās bioekonomikas nozares attīstības atbalstīšanai un ...
links2
Raksts 30.03.2021
Valsts zinātniskā institūta “BIOR” vadošie zinātnieki veic pētījumu par COVID-19 vīrusa izplatību Latvijā un iedzīvotāju imunitāti pret šo vīrusu. Ņemot vērā iedzīvotāju interesi, līdz šīs nedēļas beigām vēl ir iespējams ...
links2
Notikums MS Teams platforma24.03.202110:00
LIFE REEF projekta atklāšanas seminārs "Jūras aizsargājamo biotopu izpēte un nepieciešamā aizsardzības stāvokļa noteikšana Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā" (turpmāk – “LIFE REEF projekts”) ietvaros Baltijas jūras akvatorijā plānots kartēt un ...